Eesti Looduse fotov�istlus
2007/9   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus 2007/9 | SISUKORD
Toimetaja veerg EL 2007/9

 

Reklaamtekst EL 2007/9

Allmaamuuseumist loodushariduse tugikeskuseks


Plevkivimuuseumi seitsmeaastane tegevus on nidanud, et paljud meie seast ei kujuta ette, kui palju tuleb vaeva nha, et tagada meie kodudes elektrienergia. Seda on testanud praeguseks juba rohkem kui poolteistsaja tuhande klastaja reaktsioon maa all nhtule.

 • Loe edasi...
 •  

  Euroopa haruldused Eestis EL 2007/9

  Uuemaid andmeid lendoravate kohta Virumaal
  Nib, et kunagi suurtes laantes le Eesti tegutsenud lendoravad on ndseks taandunud philiselt Ida-Virumaale. nneks on need imeprased loomakesed vetud teadlaste tsise thelepanu alla.
 • Loe edasi...
 •  

  Poster EL 2007/9

  Ida-Viru mgedest


  Ikka tuleb jutuks, et Ida-Virumaal elavad mingid Tuhajuhanid, kes plevkivi kaevandades Eesti loodust rikuvad ja meie kaunist maastikku oma tuhamgedega risustavad. Nii kutsutaksegi Kirde-Eestit sageli tuhamgede maaks.

 • Loe edasi...
 •  

  summary EL 2007/9

  People of Ida-Virumaa as forest people
  Mall Hiieme takes a glance at the former way of life, beliefs and habits of the people of Ida-Virumaa and at what has been maintained up until today. Living in the middle of large forest stands, the people of Ida-Virumaa have considered them selves as people of forest, knowing what it takes to survive in the forest environment.
 • Loe edasi...
 •  

  Matkarada EL 2007/9

  Kuhu minna matkama?
  Looduse- ja ajaloohuvilistele pakub Ida-Virumaa palju pnevaid paiku ja ilusaid vaateid. Vaid killukesele neist juhatavad mrgistatud matkarajad.
 • Loe edasi...
 •  

  EL ksib EL 2007/9

  Millised on Ida-Virumaa suurimad keskkonnaprobleemid?
  Ida-Virumaal on viimastel aastatel rohkesti investeeritud keskkonnakaitseobjektide ehitusse: rekonstrueeriti Narva linna heitveepuhastusseadmed, peaaegu on lpetatud Sillame radioaktiivsete jtmete hoidla katmine ja ohutustamine jne. Tehtud on vga palju, kuid sellega ei saa siiski veel rahule jda.
 • Loe edasi...

 • Millega tegeleb Eesti looduskaitse seltsi (ELKS) Sillame osakond?
  Olulisim lesanne on arendada koloogilist mttelaadi. Me ei saavuta mrkimisvrset edu ksnes seadusi kehtestades, kui inimesed seda ei toeta.
 • Loe edasi...
 •  

  Intervjuu EL 2007/9

  Kirde-Eesti keskkonna hullud ajad on mdas
  Valdo Liblik on sndinud 15. detsembril 1941 Tapal.
 • Loe edasi...
 •  

  Artikkel EL 2007/9

  Idavirulased kui metsarahvas
  Looduse ja kultuuri suhteid vib uurida mitmel moel, ksides niteks, kuidas saab inimkultuur loodust oma vahenditega mtestada ja representeerida, millised vivad olla teatud paikkonna looduskeskkonna ja selles elava inimrhma vahelised suhted, mjutused ja kohanemised, vi millist rolli tidab loodus kui miste keele ja kultuuri thendusvrgustikus. [5]
 • Loe edasi...

 • Geoloogilisi llatusi Voka klindilahest
  Ida-Virumaal Voka lhedal ulatub sisemaale Voka klindilaht, mida mere poolt ristab kvaternaarisetetesse murrutatud astang. Hiljaaegu seal tehtud geoloogiliste uuringute tulemused nitasid, et setted on Vokas seniarvatust hoopis vanemad.
 • Loe edasi...

 • Kes vi mis on Gloeocapsomorpha?
  Eesti praegusele kiirele majanduskasvule pandi alus juba 450 miljoni aasta eest, kui ndsel Eesti alal loksunud madalmeres elutsesid mikroskoopilised organismid, kelle kuhjumisel ja mattumisel tekkis plevkivi.
 • Loe edasi...

 • Joad ja joastikud mhavad suurvee ajal
  Ida-Virumaal asuvad Eesti vimsamad ning krgemad joa ja joastikud, kuid on arvukalt ka viksemaid ning tagasihoidlikuma vooluga veelangusid. Kik need on omamoodi huvitavad ja imetlusvrsed.
 • Loe edasi...

 • Ida-Virumaa linnuklubi ja linnupaigad
  Kontrastirikkal Ida-Virumaal leidub kaunist ja pnevat krvuti muret valmistavaga. Siinne linnustik on kui indikaator, mis aitab tunnetada, kas tstusest kurnatud loodus suudab veel tasakaalu hoida.
 • Loe edasi...

 • Mis hendab Narva ja Kongo jge?
  Geograafi pilguga vaadates viks vastata Atlandi ookean. Mnigi riigimees viks kosta: need on meie riikide suurimad jed vi meie piirijed.
 • Loe edasi...

 • Kolmandik Ida-Virumaast on looduskaitse all
  Ilmselt on vrilisemad ja omaprasemad loodusalad Ida-Virumaal vlja selgitatud ja vhemalt lhitulevikus ei ole kavas luua uusi kaitsealasid. Nd on aeg keskenduda kaitse korraldamisele.
 • Loe edasi...

 • Unimudila lugu
  Kaks aastat tagasi sai ametliku kinnituse kaugida unimudila ilmumine Eesti vetesse. Kuidas algas selle pisikese, kuid visa rvkala maailmarnnak?
 • Loe edasi...

 • Oru park ja promenaad
  Oru park Toilas on kllap ks kuulsamaid Eesti parke oma vrvika ajaloo ja kauni maastikuga. Kuigi Oru loss ootab endiselt lesehitamist, ei j ndisaegne Oru park alla kunagistele hiilgeaegadele 19.
 • Loe edasi...

 • Kukruse mis ja park
  Ida-Virumaa misatest on Kukruse thelepanuvrne liigirikka pargi, puiestee ja misakalmistu poolest, mis kokku moodustavad kultuurmaastikulise terviku. Samas on mis tuntud ka plevkivi esimese kasutaja ning Baltikumi suurima ja vrtuslikuma eraarhiivi koostaja Robert von Tolli (18021876) tttu.
 • Loe edasi...

 • Mis saab maast prast kaevandust: Ktteju karjri lugu
  Kui inimene ei sekku, vib endistele plevkivikarjridele kujuneda llatavalt mitmekesine ja pnev elustik. Paraku kannavad sellised paigad meie teadvuses rikutud maa pitserit ega pse sellega seotud hdadest.
 • Loe edasi...

 • Kas Struuga prandmaastikku saab veel psta?


  Ida-Virumaa suurim luhaala laiub ligi 1300 hektaril Narva je lemjooksul, Vasknarva, Jaama ja Karoli kla vahel. Karja- ja heinamaana kasutati Struuga luhta mdunud sajandi lpuni.

 • Loe edasi...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012