Eesti Looduse fotov�istlus
2008/5   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus 2008/5 | SISUKORD
Snumid EL 2008/5

Auhindu teaduse tutvustajaile
29. aprillil Tallinnas peetud teadusmeedia konverentsil Teadus tumm vi tummine? jagati ka auhinda Eesti tublimatele teaduse populariseerijatele.
Sel aastal andis rii vlja kolm 40 000 krooni suurust esimest auhinda, kik Tartus ja Tartumaal tegutsevatele teaduse tutvustajatele.
 • Loe edasi...

 • RMK ksib teadlastelt nu
  Riigimetsa majandamise keskus (RMK) kutsus kokku akadeemilistest erialaekspertidest koosneva teadusnukogu, mis hakkab RMK tegevjuhtkonda nustama metsamajanduse rakendusuuringute tellimisel. Et valitud uuringuprojekte rahastada, on RMK sel aastal teadusfondi eraldanud miljon krooni.
  Nusoleku osaleda teadusnukogu ts ekspertidena on andnud Tartu likooli (T) looduskaitsebioloogia trhma juht Asko Lhmus (fotol), T kofsioloogia ppetooli juhataja professor Krista Lhmus, Eesti maalikooli (EM) maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepp, T inimgeograafia ja regionaalplaneerimise ppetooli juhataja professor Rein Ahas ning EM metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna juhataja Kalev Jgiste.
 • Loe edasi...

 • Kes on raierahu
  Aprillis algas riigimetsas lindude pesitsusajal kestev kevadsuvine raierahu, seekord juba kuuendat aastat jrjest.
  Raierahu ajalised piirid olenevad ilmastikust, raierahu kestab 15. juunini.
 • Loe edasi...

 • Aasta lind taas postmargil
  Eesti Post lasi 3. aprillil kibele margi tnavuse aasta linnu tedrega.
  Sisekirjale sobiva nimivrtusega 5.50, suures ruutformaadis postimaksevahendi on nagu mitu eelmistki aasta linnu marki kujundanud Vladimir Taiger.
 • Loe edasi...

 • Parima Looduse aasta foto on teinud Rapla koolipoiss
  13. aprilli mammutritusel Tallinna linnahallis tmmati pidulikult joon alla jrjekordsele Looduse Omnibussi ja Nordea panga vistlusele Looduse aasta foto.
  Fotovistluse riil eesotsas Rein Maraniga tuli hinnati rekordilist fotoloomust: 7000 td 796 autorilt.
 • Loe edasi...

 • Professor Olevi Kulli mlestusfondi esimese stipendiumi saab Ingmar Tulva
  18. aprillil vaatas Tartu likooli (T) sihtasutuse professor Olevi Kulli mlestusfondi komisjon lbi stipendiumitaotluste avaldused.
 • Loe edasi...

 • Liustikud sulavad rekordkiiresti
  RO keskkonnaprogrammi UNEP toetatud maailma liustikuseireteenistus WGMS kinnitab, et umbes kolmkmmend liustikku, mis paiknevad heksas mestikus, sulasid ja henesid aastail 20052006 le kahe korra kiiremini kui aastail 20042005.
  Zrichi likooli juures tegutseva keskuse teadlased on liustikke seiranud le sajandi. Kui vahemikus 19801999 kaotasid liustikud paksusest keskmiselt 0,3 meetrit aastas, siis aastatuhande vahetusel pool meetrit ja 2006.
 • Loe edasi...

 • ks vike-laukhani jlle vhem
  BirdLife International teatas 8. aprillil kurvast juhtumist Kreekas: Kerkini jrvel salaktiti vike-laukhani (Anser erythropus).
  Viks ju arvata, et he linnu surm ei ole mingi eriline kaotus.
 • Loe edasi...

 • Uuendada vi lammutada
  Inglise valitsuse rahastatud Thjade Kodude Agentuuri (EHA, Empty Houses Agency) palgatud eksperdid kinnitavad, et kasvuhoonegaaside heite seisukohalt on kindlasti mistlikum thjana seisvad Victoria- ja Edwardi-aegsed majad ennistada, mitte aga neid lammutada ja ehitada asemele moodsad korterelamud.
  Vhe sellest: EHA asjatundjad kinnitavad moodsaid vrdlusskeeme kasutades, et kui Inglismaa 288 000 pikka aega thjana seisnud kodu lammutamise asemel ennistataks ja kasutusele vetaks, kahaneks ssinikdioksiidiheide niisama palju, kui kolme miljoni auto krvaldamisel riigi teedelt. Uue elamu ehitus phjustab neli ja pool korda suurema CO2-heite kui vana elupinna ajakohastamine.
 • Loe edasi...
 •  

  Panin thele EL 2008/5

  Rimeletist saab ka muid loomi
  Sellest ajast, kui Elvas suleti kalaputka, peab hid suhteid hoidma naabritega, kes kivad Tartus tl. Siis on lootust, et mnusad rimeroad pris ra ei unune.
 • Loe edasi...

 • Ebaloomulik habesamblike rohkus
  Sidan ndalas rohkem kui kord Aegviitu. Vahetult asula alguses Tallinna poolt tulles avastasin puud, mis on ebaloomulikult habesamblikku tis kasvanud.
 • Loe edasi...

 • Kasti saar
  Minu vanavanemad rajasid oma koolipetaja-talu 1930. aastatel Saaremaal Kasti misa kunagisse aidahoonesse.
 • Loe edasi...

 • Tnavuse looduskaitsekuu teema on Looduse eluring
  Nagu tavaks saanud, peame maikuus looduskaitsekuud. Tnavuse teemavaliku eesmrk on teadvustada, et looduse tervikliku eluringi psimiseks oleks parim, kui inimene sekkuks nii vhe kui vimalik.
 • Loe edasi...
 •  

  Intervjuu EL 2008/5

  Karin Poola, retkejuht loodushariduse radadel
  Karin Poola on sndinud 1. juunil 1953 Krdlas.
 • Loe edasi...
 •  

  Tjuhend EL 2008/5

  Meie puravikke 5
  KIRJU PURAVIK

  Leccinum variicolor


  Kbar mustjaspruun, ookerjalaiguliselt kirju, peensametjas, kleepuv, lbimt kuni 12 cm. Torukesed valkjad; poorid sama vrvi, katsumisel muutuvad nrgalt roosakaks, vikesed, marad.

 • Loe edasi...
 •  

  EL ksib EL 2008/5

  Kuidas suhtub looduskaitsekeskus liste lindude pesemisse?
  Ksimus on kavalalt tstatatud. Ksimusele MIKS looduskaitsekeskus liseid linde peseb? oleks vastus olnud lhike: seda neb ette looduskaitseseaduse paragrahv 62 lige 2: looduskaitsekeskus peab tagama vigastatud loomade rehabilitatsiooni.
 • Loe edasi...

 • Miks loodusajakirjanik ei ki liseid linde pesemas?
  Hea ksimus, nagu on kombeks elda.
  Vhe sellest, et ma pole ei linde pesemas ega pesemisest raporteerimas kinud: olen juba mitu aastat lausa hbematult mnegi ELF-i poisi ja looduskaitsja npe keeranud ning uurinud, kas nad on ikka kindlad, et see on igati mtestatud tegevus. Sellist ksimust on mulle enamasti natuke pahaks pandud: kas ma siis ei arvagi, et iga elu on pstmist vrt.
 • Loe edasi...
 •  

  summary EL 2008/5

  How to help oiled birds?
  Murel Merivee and Agni Kaldma teach how to clean birds with oil contamination. They explain the effects of oil on birds and bring out the ethical dilemma whether or not try to rescue birds at all.
 • Loe edasi...
 •  

  Toimetaja veerg EL 2008/5

  Prgi- ja naftareostus ning kodanikualgatused
  Kolmanda mai prgikoristusaktsiooni Teeme ra 2008 on kajastatud peaaegu kigis suuremates vljaannetes ja meediakanalites. Kiidetud on suurt vabatahtlike hulka, mis letas kik ootused, ning suuri prgikoguseid, mis Eesti loodusest kokku veeti.
 • Loe edasi...
 •  

  In memoriam EL 2008/5

  lo Kraan
  1. mai 194519.
 • Loe edasi...

 • Ado Haare
  24. september 19349.
 • Loe edasi...
 •  

  Matkarada EL 2008/5

  Matk pealinna lhedal, mnusas metsavaikuses
  Harjumaal Metsanurme ja ksnurme kla maadel kulgeb pikk matkatee. Peale looduse nautlemise saab seal tutvuda misahoone, rahapaja leiukoha, maausuliste tammiku ja veel paljude huvivrsete paikadega.
 • Loe edasi...
 •  

  Poster EL 2008/5

  Emajgi
  Pole teist nii ilusat ja auvrset jge ega nime! Vahetult enne oma esimest suudmeharu, Koosa jge, on meie jeema vaiksesse voolu moodustunud kaunis ja fotogeeniline jesaar.
 • Loe edasi...
 •  

  Kaitsealad EL 2008/5

  Osmussaar
  Soome lahe suudmes asuv Osmussaar on meie saartest kige loodepoolsem. See on Balti klindi jnuksaar, mis kerkis merest 20003000 aastat tagasi.
 • Loe edasi...
 •  

  Artikkel EL 2008/5

  Kuidas aidata liseid linde?
  Tihti ksitakse, kui otstarbekas on aidata naftaga mrdunud linde. Seisukohti on vastakaid.
 • Loe edasi...

 • lireostus ja psteritus Srves 2008. aasta jaanuarikuus
  lireostus merel ja lised merelinnud on kurval kombel muutunud meie igapevaelu lahutamatuks osaks. Paarsada list auli Saaremaa lunatipus tnavu jaanuari viimastel pevadel letasid vaevalt uudiseknnise ja avalikkus tdis teemast ige pea.
 • Loe edasi...

 • Arvamus: linnud ja lireostus
  Eesti asub Ida-Atlandi rndeteel ning oma madala rannikumere ja arvukate meremadalike tttu on ta atraktiivne toitumisala miljonitele vee- ja rannikulindudele. Kuna lindude rnded on rmiselt energiakulukad, siis etendavad srased toitumisalad rnde ja ka pesitsuse nnestumise seisukohalt lithtsat rolli.
 • Loe edasi...

 • Harju lavamaa tundlikud karstialad
  Karstialade loodus, ennekike veessteem on rnem, kui me arvata oskame. Sestap seataks kaevanduste rajamisega tsisesse ohtu meie arvukaimate ning suurimate karstivljadega piirkond Harju lavamaal.
 • Loe edasi...

 • Eesti bioloogilise mitmekesisuse teabevrgustik
  Tnavu aprillis sai keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskus 15-aastaseks. Sel puhul esitleti uudset Interneti teabevahetuskeskkonda, mis kogub ja vahendab infot Eesti looduse kohta.
 • Loe edasi...

 • Uss, kes tssab linde
  Kes on kevad, loodusesbrale avastuste aeg. Siinseid pilte silmates vib phe torgata mte, et mis kll on hist tigudel ja laululindudel.
 • Loe edasi...

 • ra haara vra lapse jrele!
  Metsloomade sigimisaja algusega hakkavad riikliku looduskaitsekeskuse (LKK) loodusvahtidel taas kiired pevad, mis kipuvad kestma sgiskuudeni. Paljuski tingib selle inimeste pisut liiga tormakas abivalmidus.
 • Loe edasi...

 • HUNDIOAD KPSETISTES
  Lupiine teatakse meil philiselt ilutaimedena, kuid nende osi saab kasutada ka loomasdana ning lisandina inimtoidus.
 • Loe edasi...

 • Rannakaljud Leedu moodi
  Leedus Kura lahe res Nida kandis asuvad suured liivaluited. Kuid need pole piirkonna ainus loodusuhkus: sealt leiab ka omaprased meremudast tekkinud moodustised, n.-.
 • Loe edasi...

 • Talveakadeemia: rohujuurelt algatatud teaduskonverents
  Esimene Talveakadeemia toimus kuus aastat tagasi: seltskond loodushuvilisi keskkonnakaitse ja regionaalplaneerimise lipilasi korraldas teadustde vistluse. Tuldi pevaks kokku, et td ette kanda.
 • Loe edasi...

 • ks maailm kuue maailmajao mitmekesise elustiku asemel.Invasioonikoloogia 50
  Vrliikide invasiooni uurivatele teadlastele on 2008. aasta juubelihnguline.
 • Loe edasi...
 •  

  Meile kirjutatakse EL 2008/5

  MIKS PAKRI PANK VARISEB? 4/2008
  Rein Einasto kommentaarile tuleks kindlasti lisada, et Pakri panganeemik ei ole Eesti mandriosas ainus koht, kus meri panka murrutab. Ka Trisalu ja Udria pangalikudes allub paekallas mere murrutusele.
 • Loe edasi...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012