Eesti Looduse fotov�istlus
2011/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus 2011/12 | SISUKORD
summary EL 2011/12

Brown Bear and Man: how to avoid conflicts
Egle Tammeleht and her coauthors take a look at the human-influenced menu of the brown bear and search solutions for peaceful co-existence. The main areas where the interests of men and bears conflict are apiaries, cornfields and apple plantations.
 • Loe edasi...
 •  

  Snumid EL 2011/12

  Keskkonnateod ja -tegijad taas tunnustatud
  1. detsembril austati Tallinnas Telliskivi loomelinnakus tnavuste keskkonnateo ja -teokese ning keskkonnategija vistluste parimaid.
 • Loe edasi...

 • Hiie sber on Jaanus Hiis
  Maavalla koda kuulutas 19. novembril Tartus Eesti kirjandusmuuseumis tnavuseks hiie sbraks Jelhtme kihelkonna Saha klavanema Jaanus Hiie, kelle eestvedamisel toodi avalikkuse ette ning peatati tnavu kevadel Maardu hiiemetsas tehtud lageraie.
 • Loe edasi...

 • Luiged otsivad talvituskohti
  Keskkonnaamet ja Eesti ornitoloogiahing (EO) tuletasid 21. novembril meelde, et november ja detsember on luikede rndeaeg.
 • Loe edasi...

 • Anti ktte esimesed 20 noore looduskaitsja mrki
  Keskkonnaminister Keit Pentus andis Viljandi primusmuusika aidas 20. novembril peetud loodushtul 20 tublimale noorele ktte noore looduskaitsja mrgid.
  Mrgisaajate hulgas on nii loodusainete olmpiaadidel edukalt esinenud pilasi, loodusretkede, talgupevade, vistluste ja muude loodusrituste eestvedajaid ja korraldajaid, samuti uurimistde koostajaid.
 • Loe edasi...

 • Sgisel kis metsaretkel le 8000 koolilapse
  8800 ehk le kahe kolmandiku kigist Eesti kuuendate klasside pilastest koos petajatega kasutas vimalust osaleda RMK korraldatud ppeprogrammis Kohtume metsas!.
  RMK loodushariduse peaspetsialisti Helen Luksi snul pakuti RMK metsappe programmi esimest korda ainult kuuendatele klassidele ning osalejaid oli le ootuste palju, kige rohkem Tallinnast, Harjumaalt ja Ida-Virumaalt.
  Kaheksateistkmne RMK looduskeskuse korraldatud ritustel piti praktilise tegevuse kaudu mrkama metsade elurikkust ja majandusmetsade seost meie igapevaeluga. Kohtume metsas! oli seotud kuuendate klasside kooliprogrammi loodusainete valdkonnaga, mis hlmab enim metsa teemat.
 • Loe edasi...

 • Puhta sisehu seadus ergutab keelama suitsetamist ka kodus
  Ajakirja American Journal of Preventive Medicine detsembrinumbris avaldatud uurimus kinnitab, et kartused, nagu hakkaksid inimesed tkohtade ja avalike asutuste suitsetamiskeelu tttu rohkem suitsetama kodus ja muutma niiviisi oma lapsed passiivseteks suitsetajateks, ei ole olnud phjendatud. Vastupidi: USA nn.
 • Loe edasi...

 • IUCN uuendas punast nimestikku
  10. novembril avalikustas maailma looduskaitseliit (IUCN) ohustatud liikide uuendatud punase nimekirja (vt.
 • Loe edasi...

 • Tihenev laevaliiklus saastab Lnemerd lmmastikoksiididega
  Eestimaa looduse fond (ELF) vahendas 18. novembril, et Lnemere maade koostkoda HELCOM ei suutnud veel kokku leppida ajakava, mille alusel luuakse kogu merd kattev lmmastikoksiidide heite piiramise ala (NECA).
  Suurim pikaajaline oht Lnemere keskkonnale on eutrofeerumine, mille peaphjus on lmmastiku liig.
 • Loe edasi...
 •  

  Veebivalvur EL 2011/12

  Valminud on sgisene Keskkonnaharidusleht
  Vrgupaigast www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/trukised/ vib alla laadida nii kige uuema, sellesgisese Keskkonnahariduslehe kui ka varasemad vljaanded nii eesti- kui ka vene keeles.
  Viimases lehes on juttu keskkonnahariduse arendamise riiklikust programmist, sstva arengu limimisest ppekavasse, RMK Sagadi looduskooli tegevusest, metsa-aasta sndmustest ja keskkonnaameti uuest veesstu-ppeprogrammist. Lehes tutvustatakse keskkonnahariduse vimalusi keskkonnakasutusettevtetes ja Audentese erakooli kogemusi loodusainete petamisel.
 • Loe edasi...

 • Rohelist energiat saab toota loodust kahjustamata
  Vrgupaigast www.birdlife.org/eu/pdfs/RenewableSummaryreportfinal.pdf saab uurida kokkuvtet raportist Meeting Europes Renewable Energy Targets in Harmony with Nature, mida BirdLife 22. novembril Brsselis esitles.
  Aastakmne lpuks on Euroopa Liidu liikmesriigid kohustunud katma viiendiku energiavajadusest taastuvallikatest.
 • Loe edasi...

 • Birdwatchi linnud on kokku liidetud
  Eesti ornitoloogiahingu (EO) kodulehel on kokkuvte (www.eoy.ee/node/415) selle aasta leeuroopalise linnuvaatluse Birdwatch tulemustest Eestis.
  Birdwatchi Eesti koordinaatori Tarvo Valkeri kinnitusel edastati EO-le kokku 109 vaatlusankeeti, mis on linnuvaatluspevade ajaloo suurim hulk; osales 320 vaatlejat. Loendati 418 900 lindu 156 liigist.
 • Loe edasi...

 • Konkurentsivime: 1. veits, 33. Eesti
  Kui soovite uurida, kuidas on maailma majandusfoorum WEF kokku pannud 142 maailma riigi konkurentsivime edetabeli ja mis koht hele vi teisele riigile seal kuulub, siis klpsake aadressil www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2011-2012.
  Esikolmikus on endiselt veits, Singapur ja Rootsi; mulluselt seitsmendalt kohalt on tusnud neljandaks Soome. Jrgnevad USA, Saksamaa, Madalmaad ja Taani.
 • Loe edasi...
 •  

  Toimetaja veerg EL 2011/12

  Kokkuvtete aeg
  Aasta lpp on kokkuvtete tegemise aeg. Meie slmime selles ajakirjanumbris otsad kokku nii aasta puu kui ka aasta linnu teemal.
  Tnavuse aasta puid jalakat ja knnapuud tutvustasime phjalikumalt selle aasta mrtsinumbris.
 • Loe edasi...
 •  

  Karu ja inimene EL 2011/12

  Pruunkaru ja inimene: kuidas vltida konflikte
  Pruunkaru rahvaprane nimetus mesikpp on tiesti igustatud, sest ei mdu htegi aastat, mil mesinikud ei kurdaks mesilast matti vtmas kinud karu le. Ka oma teise nimetuse, laikpp, on karu vlja teeninud, tallates viljapldudel vilja.
 • Loe edasi...
 •  

  Aasta puu EL 2011/12

  Kukehari knnapuulehel ja teised jalaka pahktid
  Eesti jalakaliikide lehtedele jtavad silmatorkavaid tegevusjlgi kolm liiki lehetisid. Kaks toituvad hariliku jalaka lehtedel ning neid on eestikeelses metsaentomoloogilises kirjanduses juba ksitletud [2, 3], kolmas aga tekitab kukeharja moodi pahkasid knnapuu lehtedele.
 • Loe edasi...

 • Jalaka levik Eesti metsades
  Senised uuringud jalakaliste levikust Eesti metsades on enam kui tagasihoidlikud. Peamiselt on seda valdkonda puudutatud laialehiste salumetsade leviku ksitlustes.
 • Loe edasi...

 • Eesti jmedaimad jalakad ja knnapuud
  Tnavu kisin otsimas ja mtmas meie jmedamaid jalakaid ja knnapuid, aga pidin pettumusega tdema, et paljud EELIS-e andmed nende kohta on aegunud: puud hvinud vi mtmed muutunud. Mitu jalaka nime all kirja pandud puud osutus hoopis knnapuuks.
 • Loe edasi...

 • Kust jalakas ja knnapuu nime said?
  Lppeva aasta puu jalaka nime viks kll esmapilgul seostada snaga jalg, ent pigem on see seotud vana snatvega, mis on thendanud suurt ja vimast. Igatahes on nii jalakas kui ka knnapuu vanad nimetused, esinedes vrdlemisi sarnasel kujul mitmes meie sugulaskeeles.
 • Loe edasi...

 • Vannutatud puu
  Rae valla serval, muististerikkas Pikavere Seli klas krgub suur puu, mis on tuntud Jepere jalakana. llataval kombel teda kaitstavate loodusobjektide nimekirjast ei leia.
 • Loe edasi...
 •  

  Vimas valk EL 2011/12

  Valk, mis kivitab tuumajaama
  Mis vaevab sinu sdant,
  mis iial nuad ka,
  Ta hoolde, kes me Issand,
  kik julgelt usalda!
  Kes tuuli, pilvi, taevast,
  kik hsti valitseb,
  kll see sind pstab vaevast
  ja su eest muretseb.

  (Viis: Befiel du deine Wege, Bartholomus Gesius, arvatavasti 15551613. Snad: Paul Gerhardt, 16071676.
 • Loe edasi...
 •  

  Fotovistlus EL 2011/12

  Eesti Looduse kaheteistkmnes fotovistlus
  Eesti Looduse tnavusele fotovistlusele saadeti ligikaudu tuhat pilti 163 autorilt, kellest noorim oli seitsme- ja vanim seitsmekmne viie aastane. Erinevalt teistest konkurssidest on Eesti Looduse fotovistlus keskendunud looduse tundmisele: fotograaf peab vimalikult tpselt mrama pildistatava objekti ning kirjutama juurde foto saamisloo.
 • Loe edasi...
 •  

  Poster EL 2011/12

  Naaskelnokk
  Naaskelnokk on olnud minu huviorbiidis juba hulk aastaid. Tnavu kevadel Haapsalu kesklinnas kuulsin pea kohal tuttavat heli.
 • Loe edasi...
 •  

  Intervjuu EL 2011/12

  Tallinna botaanikaaia kasvuhooned on igati tasemel
  Kuidas Tartu likooli lpetanud bioloog sattus aednikuks, see amet seostub ju pigem agronoomiaga?

  Minu jrglane botaanikaaias Eevi Siibak on samuti bioloog, mitte agronoom. Prast likooli mrati mind petajaks, nagu tookord enamik.
 • Loe edasi...
 •  

  EL ksib EL 2011/12

  Miks on tuleval aastal lubatud kttida kigest sada ilvest?
  Ilveste arvukus oli meil tipus aastatel 20082010, kui ktiti vastavalt 150, 183 ja 181 ilvest. 2008.
 • Loe edasi...

 • Kuidas saavad huvilised Eesti loodusmuuseumi kogusid tiendada?
  Eesti loodusmuuseumil on aegade jooksul kujunenud mrkimisvrse suurusega kollektsioonid, mida jrjepidevalt tiendatakse. he osa kogudest hlmavad mitmesuguste loomade topised, samuti muud loodusega seotud objektid, niteks koljud, putukad, limuste kojad jms.
 • Loe edasi...
 •  

  Taimekasutus EL 2011/12

  Flaveedo ja albeedo siirupikmblus
  Talve hakul hoogustub meil kikvimalike tsitrusviljade tarbimine phimttel: sisu khtu, koored prgiks. Lbi aegade on tsitrusviljade koortesse ka palju lugupidavamalt suhtutud, neid on eriliselt tdelduna kasutatud toidu maitse- ja lhnaaine rollis.
 • Loe edasi...
 •  

  Aasta lind EL 2011/12

  Rahvuslinnu lugu
  Suitsupsuke valiti Eesti rahvuslinnuks 26. novembril 1962 Tartus Vanemuise ppehoone zooloogiaauditooriumis Eesti NSV TA loodusuurijate seltsi ornitoloogiasektsiooni koosolekul [3, 8].

  Kaks aastat varem oli Tkys rahvusvahelise linnukaitsenukogu (ICBP) XII kongressil kutsutud kiki maid les valima omale rahvuslikku lindu igale maale omast ja armastatud liiki, kelle abil linnukaitse juaks rahvani ja kannaks htlasi snumit, et kaitset ja hoidu vrivad ka igapevased tiivulised, mitte ainult haruldused [8].
 • Loe edasi...
 •  

  Polaaralad EL 2011/12

  Esimesena lunapoolusel
  Tnavu 14. detsembril mdus 100 aastat pevast, mil Roald Amundsen koos Olav Bjlandi, Helmer Hansseni, Sverre Hasseli ja Oscar Wistingiga judis esimesena lunapoolusele.
 • Loe edasi...
 •  

  Raamatud EL 2011/12

  Rohelisem elu vrtused ja edulood
  Koostanud Marika Saks ja Ulla-Maia Timmo, kujundanud Kerli Virk ja Moonika Maidre. Tallinn, 2011.
 • Loe edasi...

 • Uusi raamatuid
  Rnnakud poolsetesse maadesse
  Indrek Jts. Toimetanud August Vlja, kujundanud Jan Garshnek.
 • Loe edasi...
 •  

  Kroonika EL 2011/12

  Parimaks teadusfotograafiks tunnistati Timo Palo
  19. novembril tunnustati Ahhaa keskuses mittetulundushingute Wikimedia Eesti ja TeadusTeave koosts 1.
 • Loe edasi...

 • Teaduse populariseerimise elutpreemia sai Tiiu Sild
  11. septembril jagati Tallinnas Salme kultuurikeskuses tnavusi riiklikke preemiaid teaduse populariseerijatele.
  See oli osa jrjekorras neljandast teadusmeedia konverentsist, mis sedapuhku kandis lhikest pealkirja Mida?!, korraldajad nagu ikka sihtasutus Archimedes, rahvusringhling, teaduste akadeemia ning haridus- ja teadusministeerium, rahaga toetas Euroopa sotsiaalfondi programm TeaMe.
  Peva jooksul sai kuulda kaht pikka ettekannet, mille esitasid rahvusringhlingu ajakirjanduseetika nunik Tarmu Tammerk ja Sirbi teadustoimetaja Marek Strandberg, ja hulganisti lhemaid snavtte.
 • Loe edasi...

 • Vikipeedia: HELP2 ja ELAV
  Mullune Vikipeedia korraldatud pildikogumine Vikipeedia: HELP (Head Eesti looduse pildid) ei jnud jrjeta. Juba alates 1.
 • Loe edasi...

 • Uus ppeprogramm soovitab tarbida vett sstlikult
  Keskkonnaametil on valminud ldhariduskoolide ppekava toetav ppeprogramm Puhta vee ABC, mis thtsustab puhast vett kui esmavajalikku loodusvara.
  Kolme raskusastmega programmi sihtrhm on eelkige ldhariduskoolide pilased. Programm rgitab pilasi arutlema, kuidas vett ssta.
 • Loe edasi...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012