Eesti Looduse fotov�istlus
2005/4   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

artiklid EL 2005/4

Vee sstlik tarbimine kindlustab tuleviku
Olmevee, eriti aga joogivee teema on sageli andnud kneainet, sest piisaval hulgal hea kvaliteediga veest on kohati saamas vrtus omaette.
 • Loe edasi...

 • Kas meie joogivesi vib tervist ohustada
  Joogivesi on ks thtsaim elukeskkonna tegur, mis mjutab oluliselt inimeste tervist ja elukvaliteeti. Ajaloos on teada palju juhtumeid, kus vesi on olnud ulatuslike nakkushaiguste levitaja, niteks kolm kooleraepideemiat Tartus 1890.
 • Loe edasi...

 • Pinna- ja phjavee olukord nitraaditundlikul alal
  Pandivere ja Adavere-Pltsamaa on vrdlemisi intensiivse pllumajandusega piirkonnad. Samas on sealsed alad looduslikult kllaltki tundlikud nii pllumajandusest kui ka mujalt prineva reostuse suhtes.
 • Loe edasi...

 • Kas Tartus tuleb tnavu kevadel taas uputus
  Kas uputab vi ei see oleneb vga paljudest teguritest ning nende koosmjust. Aga analoogaastale (1999) toetudes vib arvata, et vesi ei tuse toonasest krgemale.
 • Loe edasi...

 • Viktor Masing 80
  Viktor Masing sndis 11. aprillil 1925 Tartus, lpetas 1951.
 • Loe edasi...

 • Viktor Masinguga teoreetilist koloogiat avastamas
  Ehkki Viktor Masing oli tuntud ja tunnustatud kui Eesti soode uurija, suureprane ppejud ja looduskaitseidee propageerija, oli tema suur kutsumus just teoreetiline teadus. Ta nautis idee arendamist thjal kohal, suuri ldistusi ja vaimukaid teoreetilisi ekskursse.
 • Loe edasi...

 • pilaste ja kolleegide mlestuskilde Viktor Masingust
  Kui Viktor Masing vttis Venemaal peetavale konverentsile kaasa pilase, siis ei olnud pikal rongisidul niisama aknast vlja vahtimist. Et konverentsiettekanded olid varem valmis ja vene keel professoril ennegi suus, siis tegi ta ettepaneku suhelda omavahel terve pev inglise keeles.
 • Loe edasi...

 • Tere, kevad! Juba kmme aastat
  >"Tere, kevad!" on le-eestiline kevadiste fenoloogiliste vaatluste projekt, mis seob looduse tundmappimise Interneti kasutamisega phikoolis. Ka sellel aastal saadavad lapsed Interneti kaudu andmeid kevade mrkide kohta.
 • Loe edasi...

 • Jalakapssik
  Meil ja naabermaades on levimas uus pargipuude kahjustaja jalakapssik. Taanlane Peer Corfixen tutvustas seda Taanist ja Rootsist leitud uut seeneliiki alles 15 aastat tagasi.
 • Loe edasi...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012