Eesti Looduse fotov�istlus
2005/6   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2005/6
Kuidas lheb viieaastasel KIKil?

11. mail thistas keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) oma viiendat aastapeva. Ndseks on KIKist kujunenud juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja ning keskkonnaprojektide arendaja. Oma ts lhtub KIK riigi keskkonnapoliitikast ja keskkonnategevuskavast ning kasutab riigieelarve, Euroopa Liidu struktuurifondide, vlisabi programmide ja laenuraha.

Alustasime 2000. aastal oma eelkija Eesti keskkonnafondi t jtkajana. Vhem kui poole aasta prast otsustas KIKi nukogu, et KIKist saab Euroopa Liidu (EL) eelstruktuurivahendi ISPA keskkonnaprojektide rakendusksus. Mni aeg hiljem hakkasime vahendama keskkonnaprojektide kaasrahastamiseks meldud Eesti Vabariigi riigigarantiiga laene vlispankadelt. Esimene oli Phjamaade investeerimispanga laen. Prast Eesti liitumist ELiga sai KIK lesande korraldada ka Euroopa regionaalarengu fondi abirahade vahendamist keskkonnaprojektidele. Selline areng thendab suurenenud tmahtu ja vastutust, seega ka meeskonda. Oleme kliendikeskene kogemuste ja oskustega organisatsioon, peame vimaldama oma klientidele ja partneritele parimat koostd.

Oma klientidelt soovime selget ettekujutust, mida nad tahavad teha ja milliseid tulemusi loodavad saavutada. Et projekti tulemus oleks jtkusuutlik, on vaja analsida ka alternatiive ja finantsmajanduslikku poolt. Iga keskkonnainvesteering peab parandama piirkonna elanike elukvaliteeti. Ka rakendusuuringute tegijale peab olema selge, milleks seda td vaja on ja kuidas tulemusi edaspidi rakendada.

Loodame saada investeeringutaotlusi, mis on nii sisuliselt kui ka vormiliselt hsti lbi meldud, nii et prast positiivset vastust suudetaks kohe tle asuda. Usume, et meie kliendid mistavad KIKi korrektsuse ja tpsuse nuet, sest meie peame tagama keskkonnainvesteeringute eesmrgiprase kasutamise. Kaugem eesmrk puhtam elukeskkond on meil ju kigil ks.

Koos oma partnerite ja klientidega suudab KIK kindlasti tita oma missiooni: hoida elukeskkonda tervemana, loodust puhtamana ning vrtustada jtkusuutlikku arengut.Kalev Aun
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012