Eesti Looduse fotov�istlus
2005/8   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2005/8
Kas vikesaartel on vimalik elada?

Kogukondlik elamine vikesaarel on olnud vimalik nii meil Eestis kui ka mujal maailmas. Aga kas see on endiselt vimalik, selles on hakanud uuemal ajal kahtlema saareelanikud ise ja ka krvaltotsustajad. Majanduslikes suhetes ei ole saarte kogukonnad vimelised konkureerima ja psima turumajanduse kiire rikastumise ja kige mdavuse tingimustes.

Saarel elamise jtkusuutlikkus eeldab mitmeid kindlaid lbi aegade kestvaid kokkuleppeid, mida tunnustavad nii saareelanike plvkonnad ise kui ka riigivalitsused. Mrava thtsusega on igal saarel sotsiaalse tasakaalu silitamine. See on vimalik seetttu, et saareelanikud teavad kaaselanikest peaaegu kike.

Saatuslik hetk saabub siis, kui kellegi vi millegi lemvim ei lase enam saare tavaigusel toimida. Eemalseisjate huvid ja saarele vrad seadused lhuvad saare majandusliku ja sotsiaalse kogukonna kiiresti. Tagajrjena ei suudeta enam kaitsta ega silitada saarel elamise eeldusi ja ressursse, sealhulgas inimest. Ja algabki hdaabi periood, mis vib olenevalt abiandjate tarkusest lppeda kas saare kogukonna taasrkamise vi tieliku lppemisega, kui saare maaomand on muutunud ostu-mgi objektiks. Paraku on see valdav suundumus maailma saarte lugudes.

Maailma kogemus nitab, et kski elamisklblik saar ei j thjaks ega asustamata. Erakuid ja rahulikuma elu otsijaid on leidunud igal ajal. Ksimus vib olla vaid selles, kas oleme need meie ise vi on need vrad mujalt, kes jtkavad saare asustuslugu.

Hea nide on varasem Ruhnu saare eestirootsi kogukond, kes suutis le kuuesaja aasta elada kohanemisvimelisena eri riikide koosseisus ja muutuvates majandusoludes. Psimise alus oli kokkulepe, et saare maaomand ei ole ega saa ostu-mgi objektiks. Maad prandati tavaiguse alusel edasi ainult saarel elavatele ja ttavatele peredele. Ruhnu vanal kogukonnal oli terve reeglistik, millega reguleeriti sotsiaalseid ja majanduslikke suhteid saareelanike endi vahel ja suhtlemisel vlisilmaga. Kuidas see kik toimis? See on aga juba tiesti omaette lugu.Leo Filippov, Eesti saarte kogu kaastnukogu liige
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012