Eesti Looduse fotov�istlus
2005/10   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2005/10
Millega tegeleb Eesti pllumajanduslikooli teadusloo uurimise keskus?

Keskus rajati EPM nukogu otsusega senise Baeri muuseumi asemele 1. juulist k.a. ning praegu on siin tl kaks teadusloolast: Erki Tammiksaar ja Ken Kalling. Baeri muuseum avati tookordse teaduste akadeemia zooloogia ja botaanika instituudi allksusena 1976, mil thistati Baeri sajandat surma-aastapeva. 1996. aastast on Baeri muuseum EPM osa.

EPM teadusloo uurimise keskuse eesmrk on luua interdistsiplinaarne ja asutustevaheline trhm, mille uurimistulemustel oleks ka rahvusvahelist kaalu. Eeldused kujuneda jtkusuutlikuks teadusloo keskuseks olid endisel Baeri muuseumil olemas: nii sihtfinantseeritav teadusteema (teaduse retseptsioon Eesti hiskonnas 18.20. sajandil) ning teadusloolised uurimisgrandid (Baltisaksa polaaruurijad teaduslooline anals) kui ka teadusajaloo raamatukogu.

Tuleb le saada mtteviisist, et teaduslugu on lhiaegne projekt mne juubeli raames, mille kigus avaldatakse kogumik, mis on ratuntavalt sarnane varasematega. Teadusloo uurimine peab olema igapevane t, mille kigus selguvad seosed ja faktid, mis rikastavad nii meie kui ka maailma teaduslugu.

Kui praegu on teaduslugu Eestis valdavalt nn. likoolilugu asutuste ja isikulugu, siis keskuse eesmrk on ksitleda Eesti teadusloo slmprobleeme tervikuna ja analsida eri teaduskontseptsioonide judmist Eestisse ja nende vastuvttu hiskonnas, ning vastupidi kohalike olude ja hustiku kajastumist siinses teadusts. Selline mitme muutujaga uurimisteema on Eestis uudne ja pakub teadusloole uut analsiainest.

Keskuse siht ei saa siiski olla vaid piltlikult uurida Tartu likooli ajalugu. Thtis on vlja ttada ka EPM raames huvi pakkuvad uurimisteemad. Oluline pllumajandusloo aspekt on tundma ppida ressursikasutust ehk mere- ja sisevee kalandust ja maakasutuse ning metsakorralduse ajalugu. Selline temaatika annab vimaluse teha vga laialdast koostd eri teadlasrhmade vahel nii Eestis kui ka vlismaal. Keskus ttab vlja ka teadusloo kursused EPM lipilastele, et laiendada nende ldteadmisi.Erki Tammiksaar, EPM teadusloo uurimise keskuse juhataja
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012