Eesti Looduse fotov�istlus
2006/2   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Euroopa haruldused Eestis EL 2006/2
Lendorav koltunud ajaleheveergudel

le saja aasta tagasi ilmunud ajalehtedes ja jahindusajakirjades on aeg-ajalt leidunud teateid lendoravate laskmise kohta:

Voka misa lhedal on hiljuti ks lendav orav mahalastud. See on haruldane juhtumine sest meie maal pole seda looma vist enne nha olnud.

Postmees, 8. mrts 1894

Ka eelmisel iseseisvusajal, 1920. aastate lpus, oli metsaraie maht vtnud ulatuse, mis seadis lendorava ohtu:

Lendorava esinemisest ja kaitsest Eestis

--- Kirjanduses leiduvatest andmetest neme, et thelepanekud lendoravate le vabas looduses on vrdlemisi juhuslikud, mille tttu on raskendatud tpsemate andmete esitamine selle looma arvus. ---

Kuna lendorava majanduslik kahjulikkus ige vike ja et tema eluviis ldiselt vhe tuntud, siis vib ainult toetada sellise huvitava looma kaitsmise kohta tehtud ettepanekut. Sellest phimttest on nhtavasti ka kinni peetud uue jahiseaduse kokkuseadmisel, mille jrele on lendorav arvatud absoluutselt kaitstud loomade hulka; kuid sellega ei kindlusta meie veel lendorava tulevikku kodumaal; seda teeksime alles siis, kui silitaksime tema elamiseks tingimata tarviliku keskkonna. Meie teame, et lendorava esinemine on seotud lehtpuumetsaga, kus ta leiab endale toitu ning pelgupaika nsates puudes, ta eelistab kige enam haava- ja kasemetsa. Seda silmas pidades tuleks aladel, kus lendorav veel praegu elutseb, terved vastava metsaga kvartaalid vi vhemalt kohati nsad haava- ja kasepuud jtta raiumata.

Sellega oleks meie metsameestele antud palju vimalusi kaasa aidata kodumaad iseloomustavate loodusesemete alalhoidmiseks, ning kesoleval juhul nidata, et neile kodumaa loomad sama armsad kui mets, milles elutsevad viimased. Ses suhtes on head eeskuju annud ka meie metsade peavalitsus, kes alati suurt huvi ja vastutulelikkust on nidanud kikides meie metsloomade uurimist ja kaitset puudutavates ksimustes.

Pevaleht, 30. mai 1927


Lendoravast kui tundmatust loomast on aegade jooksul judnud ajalehtedesse mitmesuguseid lugusid:

Lendavast oravast

Postimees on saanud kirja, kus rgitakse lendavast oravast kui imeloomast meie kandis, missugust meil siin enne pole nhtud. Tuleb vlja, et see on harilik lendav orav, kes nsate puude sees elab.

Lendavat oravat on meie maal enne kllalt nhtud, sest teda leidus siin kllalt. Nooremad vast ei ole temast kuulnud, sellep. luuletatakse tema kodu Siberis. Olen ise noores plves seda oravat ninud, he oli kinni vtnud minu eelkija Vndra kihelkonnakoolis Ldimois, kva jahimees ja lindudearmastaja; loom elas koolimajas, putkas sealt korra vlja ukseesisesse metsa, kust koolipoisid ta tagasi tid. Teine toodi minu vennale Vana-Vndras, kes ka lindusid toppis, puuraiujate poolt kingituseks, kes ta talvel olid kinni pdnud. Tema elas sgaval metsas, kus Lemmjgi ja Halliste jgi kokku jooksevad. Ta elutses he haava sees, mille rhn oli nsaks raiunud. See puu oli alles suvel terve. Sealt oid puuraiujad ta kinni vtnud. ---

Postimees, 21. jaanuar 1931Veel 1930. aastatel oli sna levinud tava, et tundmatud loomad ldi lihtsalt maha ja sageli ei jnud nende kohta mingit teadet. Mnikord judis teade siiski kirjasnasse:

Eestis elavad testi lendavad oravad?

Meie lehes ilmunud snumi Lendav orav Urvastes? kohta kirjutatakse meile Abjalt kiri, milles kindlalt videtakse lendavate oravate olemasolu Eestis ja mis klab jrgmiselt:

Olen isiklikult lendavat oravat ninud. 1923. a. tabasid kaks metsatlist kvartaal nr.8-as ttades kaks sarnast oravat. Mehed saaginud maha suure haavapuu, mille nsusest kaks oravasarnast looma vlja l e n d a s. he oli teine mees kohe kepiga maha lnud, kuna teise alles pikema tagaajamise jrele ktte saanud. Oravad lennanud ainult hoogu vttes mingilt kvalt aluselt, kuna pehmes lumes see ebannestunud. Ptud oravad ti mees koju, kus minul vimalus oli neid nha. Et ma siis arvamisel olin, et lendav orav ei olegi haruldane loom, ei teadnud neid ka muuseumi saata. --- Samas kvartaalis on veel mitmed endise Abja misa puuraiujad lendavaid oravaid tabanud. Mainitud isikud on arvamusel, et lendav orav talvel vhe lendab. Kuid suvehtuti on mainitud kvartaalist lbi kies tihti lendavat oravat lendamas nhtud. Talvel, kui teda nhakse, tuleb ta harilikult raiumise peale august vlja ja lendab teise puu otsa, kus jlle auku poeb. Nii on tema tabamine ainult juhuse tttu vimalik. ---

Pevaleht, 24. jaanuar 1931Uudo Timm
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012