Eesti Looduse fotov�istlus
09/2002   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 09/2002
Kuidas Metsahoiu sihtasutus metsa hoiab?

Metsahoiu sihtasutus hoiab metsa looduskaitsetegevuste korraldamisega, hankides raha metsade kaitseks. Sihtasutus tegeleb kaitsealade loomisega ning korraldab seal htlasi kaitset: thistab kaitsealasid, suunab turismi, taastab loodusvrtusi, toetab metsanduse looduskaitsealast teadustegevust ning arendab koolitust ja rahvusvahelist koostd.

Peale riigisiseste rahaallikate on Eestile avanenud mitmed vlisabiprogrammid. Et taotleda vlisrahastamist, tuleb kirjutada projekte. See on mahukas t ning eeldab taotleja paindlikkust vajalike tgruppide moodustamisel. Metsahoiu sihtasutus asutatigi nimelt Euroopa Komisjoni LIFE-Nature programmi raha taotlemiseks projektile Prioriteetsete metsaelupaigatpide kaitse Eestis. Selle aasta juulis langetati nimetatud projekti rahastamise kohta positiivne otsus ning sellest alates on projekti rakendamine Metsahoiu sihtasutuse phitegevus, ehkki taotlusi on esitatud ka mitmete teiste projektide teostamiseks. Projekt hlmab Eesti eri piirkondades valitud kakskmmend suure loodusvrtusega metsaala, kogupindalaga 53 896 ha. Projekti eesmrk on tagada neil aladel leeuroopalise thtsusega metsaelupaikade ja nendega seotud liikide piisav kaitstus. Selleks koostatakse projekti aladele kaitsekorralduskavad, alad thistatakse, kavandatakse ning ehitatakse pperajad ja puhkerajatised, kultuurpuistutes taastatakse loodusvrtusi. Peale selle ostetakse vlisrahade toetusel ka kaitsealuseid eramaid, valmistatakse ette ppe- ja juhendmaterjale, korraldatakse seminare ja ppepevi. Metsahoiu sihtasutuse partnerid ja projekti kaasrahastajad on O Eesti Metsakeskus, riigimetsa majandamise keskus, SA Kodumetsa, Eesti skautide hing ja keskkonnaministeerium. Projekti kogumaht on 18 784 010 krooni, millest 14 088 015 krooni annab LIFE-Nature programmi raames Euroopa Komisjon. See on Eesti looduskaitsele videtud raha, mille sihiprase kasutamise eest peab hea seisma just Metsahoiu sihtasutus.Kaili Viilma
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012