Eesti Looduse fotov�istlus
2006/8   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL küsib EL 2006/8
Millega tegeleb plispuude omanike hendus?

Kuigi seltsingulepingu allkirjastasid 5. juunil 2005 kolm asutajaliiget, on huvi liitumise vastu olnud rmustavalt suur. See nitab maaomanike huvi ja htlasi muret nende omanduses olevate vanade puude, plispuude saatuse prast.

Riik on igusaktidega stestanud ametnike huvi ksnes selliste plispuude vastu, mis on saavutanud etteantud tve alammdu ptakse tagada nende kaitset.

Tegelikkuses on aga veel vga palju vanu puid, mida tuleks kaitsta ja pda silitada mitte ksnes milj-, keskkonna- vi kultuurivrtuse aspektist, vaid ka teaduslikust aspektist lhtudes.

Vanade puude langetamise tavaphjusena tuuakse esile puude ohtlikkus, kahjulikkus, tlikus, mittesobivus uude keskkonda, kavandatud ruumiliste tegevuste takistamine, vaba ruumi puudumine, vaadete ja pikese varjamine jne., mis paraku lhemal uurimisel ei ole peamine phjus puud langetada.

Kige kahetsusvrsem on, kui otsus langetada plispuu tehakse ainult ajutisest huvist lhtudes ja kiirustades, kaalumata eri alternatiive puu silitamiseks. Ja paraku, nagu praktika nitab, lbimtlemata raietegu hiljem kahetsetakse.

Plispuude omanike henduse phieesmrk on vrtustada nii omanike kui ka ldsuse silmis vanemaid puid, luues sellega eeldusi plispuude kujunemiseks ja nende silimiseks (linna)maastikus. hendus on kavandanud vastavaid koolitusi, praktilisi tegevusi ja puuomanike tunnustamise korraldust. Tegevuse siht on saavutada, et vanade ja plispuude omanikud tunneksid uhkust, kui neil on nidata ning tutvustada oma jrglastele, sugulastele ja klalistele mnda auvrses vanuses puud vi viljapuusorti. Ja jutustada sinna juurde ka puu pnev lugu.

henduse liikmed pavad selgitada ja esile tuua phjused, mis imekombel on harvadel juhtudel ikkagi nnestunud, olenemata riigikorrast, kujuneda plispuul. On see kultuuri ksimus vi tuleneb see teadmistest vi on vaja hoopis raieotsuste tegijail teatavat hingeseisundit, vaimsust, kultuuritausta ja tunnetussidet juba mdunud aegadega ja veel tulevate aegadega.

Plispuude omanike henduse liikmed on vabatahtlikult seadnud sihiks harida ennast, kaaskodanikke ja ametnikke ning mjutada tehtavaid raieotsuseid nnda, et Eestis oleks ha phjust imetleda inimplvi seisnud plispuid ja kuulda nende ellujmise (ime)lugusid.Leo Filippov, plispuude omanike henduse asutajaliige
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012