Eesti Looduse fotov�istlus
10/2002   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL KSIB EL 10/2002
Mis peitub ingliskeelse snapaari Living Lakes taga?

Selle aasta 20.25. augustil peeti Johannesburgi lhistel 7. Living Lakesi aastakonverents teemal Implementation of Agenda 21 in Lake Regions.

Konverentsile olid kutsutud ka Vrtsjrve ja Peipsiga tegelevate organisatsioonide esindajad kui Living Lakesi koostvrgustiku vimalikud tulevased partnerid.

Living Lakes, mida viks eesti keelde tlkida kui Elusad jrved, on jrvede ja mrgalade arenguga tegelev partnerlusprogramm, mille asutaja ja koordineerija on rahvusvaheline mittetulundushing Global Nature Fond (GNF) Saksamaalt Bodeni jrve rest.

GNFi philine lesanne on jrvede sstliku arengu edendamine rahvusvahelisel tasandil. Living Lakesi projekti tutvustati avalikkusele esimest korda 1998. aastal. Praegu on selle koostvrgustikuga hinenud le kahekmne valitsusvlise keskkonnaorganisatsiooni viielt kontinendilt.

Kitvate jrvede res suureneb aasta-aastalt inimtegevus. Samas pole jrved lihtsalt turistide puhkealad vi joogivee reservuaarid. Nad on ka tundlikud kossteemid rndlindude kogunemiskohad ning miljonite loomade elupaigad ja eri taimeliikide kasvukohad.

Praegusel ajal ohustab paljusid jrvi kogu maailmas reostus, eutrofeerumine, vee lekasutus, mudaummistus. Kuna loodus ja tema reostumine ei tunne riigipiire, siis on nende kossteemide kaitseks vaja laiaulatuslikku rahvusvahelist koostd. Jrvekaitse koostvrgustiku Living Lakes lesanne ongi ette valmistada soodne pind jtkuvateks rahvusvahelisteks kontaktideks ja soodustada jrveprobleemidega tegelevate vtmeisikute koostd.

Miks on Eesti organisatsioonide kuulumine koostvrgustikku oluline Peipsile ja Vrtsjrvele? Peamise kasuna neme Eesti jrvede ja kogu Eesti riigi tuntuse kasvu. Kui maailmaorganisatsioon peab siinseid jrvi thtsaks, siis suureneb loodetavasti ka Eesti valitsuse huvi.

Vga thtis on muidugi kigi liikmesorganisatsioonide omavaheline koost, eelkige hisprojektide algatamine ning kogemuste ja info vahetamine.

Selliste GNFi vimsate toetajate nagu Unilever, Lufthansa vi Daimler-Crysler kaudu on suurem vimalus saada finantsabi. See omakorda lubaks kasutusele vtta keskkonnasstlikke tehnoloogiaid ja arendada koturismi jrvede piirkonnas.Vastab Vrtsjrve SA juhataja Jaanika Kaljuvee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012