Eesti Looduse fotov�istlus
10/2002   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
lugeja KSIB EL 10/2002
Mitu poega kasvab les toonekurepesas?

Vihasoo klas Loksa ja Vsu vahel asub ks phjapoolsemaid valge toonekure pesi Eestis. Kas ka kogu levila ulatuses? Tnavu hauti selles pesas vlja viis poega. Nii palju pole neid koorunud mitmekmne aasta jooksul. Kahjuks leidsime kaks poega pesa alt surnuna. Kui sageli tuleb toonekurel ette viie poja koorumist ja kas mnikord on nnestunud kik nad lennuvimeliseks kasvatada? Kas Eestis on registreeritud ka suuremat pesakonda?


Toivo Ojaveski Harjumaalt

Valge-toonekurg on levinud peamiselt Euroopas. Selle asurkonna levila piirid ulatuvad lnes Saksamaa ja Taanini ning lunas Kreeka ja Trgini. Ida poole valge-toonekure areaal jrjest laieneb, sest seal leiab ta ilmselt rohkesti sobivaid elupaiku: ha enam toonekurgi pesitseb Venemaal, Ukrainas, Valgevenes. Ja levila phjapiir lbib testi Eestit: kige phjapoolsemad teadaolevad pesad asuvad Phja-Eestis, esmajoones Lahemaal. Praeguseks on tegelikult kogu phjarannik sna htlaselt, aga siiski veel hredalt valge-toonekurega asustatud; mnda pesa teatakse ka Narva mbruses.

Meil pole uuemaid andmeid selle kohta, kui kaugele phja on toonekured judnud Peterburi lhistel. Vib-olla pesitseb seal mni paar Eestiga vrreldes juba kaugemal phja pool. Aga psiasustuse phjapiiriks peetakse seni ikkagi Phja-Eestit.

Tavaliselt lennuvimestub valge-toonekurel kaks vi kolm poega. Headel aastatel on kolmeseid pesakondi kahestega vrdselt, enamasti kasvatatakse siiski kaht poega. Sageduselt jrgmisena tuleb peaaegu vrdselt ette he vi nelja lennuvimeliseks saanud pojaga pesakondi. Viieseid on headel aastatel Eesti peale kokku vahest viis-kuus; kehvadel vihmastel ja klmadel suvedel vib juhtuda, et isegi nelja tiivule kasvanud pojaga pesi leiab harva ja viieseid polegi. Aga kmmekonna aasta eest lendas hest pesast Lnemaal vlja kuus poega. See on siiani testi ainuke teadaolev rekordpesakond.Vastab Margus Ots
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012