Eesti Looduse fotov�istlus
2007/8   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Vastukaja EL 2007/8
Tuulemest vallavalitsuse pilgu lbi

Eesti Looduse juulinumbris on avaldatud Anneli Palo artikkel Tuuleme allikasood europrgila puhastusmrgalaks? Seda lugedes valdas esmalt rm, et peale kohalike elanike on teisigi, kes oskavad ja tahavad hinnata Klleste valla kaunist loodust. Vga kenasti on kirjeldatud rikkalikku taimeriiki, Tuuleme allikasoode asukohta ning kaunidust.

Kahjuks ei ole artikkel lpuni pris tene. Tuginedes kolmele Martin Pau kirjutisele, kirjeldab Anneli Palo olukorda, kus planeeritava prgila rajamine on ohtu seadnud Tuuleme allikasood. Loos mainitakse Klleste valla ldplaneeringu raames algatatud Kagu-Eesti regionaalse jtmekitluskeskuse asukohavalikut ning he vimaliku kohana on kne all allikasoode lhedal asuv Markuse kinnistu.

Tsi, Markuse kinnistu on ks kolmest vimalikust prgila asukohast, mida Sweco Eesti on oma uuringu phjal vlja pakkunud. Kuid kindlasti pole tegu he perspektiivikama prgila asukohaga, nagu vidab artikli autor Anneli Palo, pigem vastupidi. Kindlasti aga ei olene asukohavalik ksnes hoonete olemasolust kinnistul, vaid eesktt lhtutakse looduslikest teguritest.

Tuuleme loos on pgusalt juttu ka Euroopa Liidus kehtivatest prgila rajamise nuetest, samuti vimalikust mra ja ebameeldiva lhna tekkest prgila lhikonnas. Seejuures jb mulje, et loo autor on pigem lhtunud emotsioonidest ja ajakirjandusest hangitud argumentidest ning ilmselt pole phjalikult tutvunud eespool mainitud Euroopa Liidu nuetega. Keeruliste otsuste langetamisel seda on kahtlemata ka prgila rajamine ei saa paraku toetuda emotsionaalsetele seisukohtadele, vaja on siiski lhtuda uuringutest ja erapooletust argumenteeritud teabest.

Kas Klleste valda rajatakse prgila vi mitte, ei ole veel sugugi selge. kski paik siin vallas ei ole ndsel ajal rohkem ohustatud kui mni teine. Otsus tehakse valla ldplaneeringu kigus, seejuures vga tsiselt kaaludes erisuguseid uuringuid ja elanike ning looduse heaolu. Pealegi ei ole praegu veel teada, mida tpselt rajada oleks vaja: kas ksnes jtmete ladestusala vi ladestusala koos sortimisjaamaga. Samuti pole selgust ladestatava prgi mahu kohta.

Et olukord selgem oleks, pean vajalikuks anda lhike levaade toimuvast ja plaanidest. Tnavu 15. augustiks esitab Kagu-Eesti jtmekeskus Klleste vallavalitsusele tpse levaate, milliste tingimuste ning mahtudega prgilat on vaja: tpsustatakse prgivoogude ennustatavad hulgad, vajaliku ala suurus, jne. Alles siis saab hakata hindama asukohti. Oluline on mrkida, et ldplaneeringuga tegeleb ka loodus-, vaatamis- ja muinsusvrtuste trhm, kuhu kuuluvad nende alade spetsialistid. Seega ei ole phjust muretseda, et loodushoiuga seonduv tagaplaanile jb.

Arvatavasti sattusid muidu nii kaunisse artiklisse ebaklad sisse ksnes seeprast, et autor ei vtnud vaevaks phjalikumalt uurida Tuuleme tausta. Kuid tihtipeale on tene teave vaid he telefonikne vi kirja kaugusel. Seeprast sooviksin panna sdamele kigile, kes ajakirjaveergudel arvamust avaldavad, et alati tuleks koguda teavet vimalikult otsestest allikatest. Uskuge, lugejad oskavad seda hinnata, eriti arvestades, et tegu on tsiselt vetava loodusajakirjaga.Piret Tomson on Klleste vallavalitsuse arendusnunik.
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012