Eesti Looduse fotov�istlus
2007/10   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2007/10
FSC taas kriitikute risttules


FSC (Forest Stewardship Council – metsahooldenõukogu) sertifikaatide autoriteetsus on taas seatud kahtluse alla. Hulk Brasiilia ja teiste riikide organisatsioone protestib katsete vastu FSC-sertida Brasiilia Bahias asuvad istandused, mis kuuluvad puidu- ja tselluloosikompaniile Veracel.<p>Veracel, Rootsi-Soome Stora Enso ja Brasiilia-Norra Aracruz Cellulose ühisettevõte veab Brasiiliast välja peaaegu kogu selles riigis toodetud tselluloosimassi, millest hiljem toodetakse põhiliselt paberit.<p>Protestijate kinnitusel on istanduste rajamine toonud kaasa hulga negatiivseid sotsiaal- ja keskkonnailminguid, sealhulgas põlisasukate väljarände ja tööpuuduse, veereostuse, ökosüsteemide hävingu ja bioloogilise mitmekesisuse kao. Kõige selle alusel peaks olema ilmne, et sellistel metsadel ei saa olla FSC-sertifikaati. Eurooplastest lõpptarbijad võivad sertifikaadi põhjal järeldada, et nendeni jõudev paber on toodetud sotsiaalselt jätkusuutlikult ja keskkonda hoides; niisiis oleks tegemist pettusega.<p>FSC istanduste sertiimise poliitika on juba niigi saanud tugeva kriitika osaliseks, kuna on aktsepteeritud mitmeid monokultuurseid istandusi. Käimas on nõukogusisene kontroll. Viimane soovitas FSC-l rohkem hoolitseda selle eest, et asjad algusest peale valesti ei läheks, ja vähem tegelda tagajärgede kõrvaldamisega. Kuigi Veracelile tehtavad etteheited on FSC ametnikele teada, käib ettevalmistus sertimiseks ometi edasi. Kriitikute kinnitusel on see FSC ametliku poliitika ja kontrollijate soovitustega ilmselges vastuolus.


28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012