Eesti Looduse fotov�istlus
2007/10   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2007/10
Teenekas looduskaitsejuht

Heino Luik

21. mrts 193222. august 2007

Traagiline nnetus katkestas trohke elutee, millest kolm aastakmmet oli phendatud loodus- ja keskkonnakaitse korraldamisele ja selleks vajalike riiklike asutuste ssteemi loomisele.

Heino Luik sndis Harjumaal Paunklas. Eesti pllumajanduse akadeemia metsandusteaduskonna lpetamise jrel asus ta tle Jrvamaa metsamajandis insenerina. Looduskaitsetle siirdus ta 1959. aastal, kui tema tkohaks sai Eesti NSV ministrite nukogu juurde loodud looduskaitse valitsus. Alustanud vaneminspektorina, sai temast looduskaitse valitsuse juhataja asetitja ja seejrel juhataja. Sellel ametikohal ttas ta aastani 1988.

Ta on uurinud looduskasutuse majanduslikke ksimusi; majanduskandidaat oli ta aastast 1980. Looduslike elupaikade hoiu ja loodusvarade kasutamise vajaduste vahel psivat igiplist vastuolu lahendades pdis Heino Luik ksitleda loodust tervikliku ssteemina. Selline vaatenurk pani teda juba seitsmekmnendate aastate lpus otsima vimalusi muuta tolleaegseid kivinenud tavasid loodusvarade kasutamisel ja planeerimisel. Koos paljude abilistega juti eesmrgini 1984. aastal, kui Eesti NSV-s kehtestati keskkonnakaitse ja loodusressursside ratsionaalse kasutamise vabariiklik fond. Sellesse fondi hakkas laekuma raha keskkonnakaitse eeskirjade rikkumise eest mratud trahvidest ja kahjutasudest. See looduskaitsefond oli hilisema keskkonnafondi ja keskkonnainvesteeringute keskuse eelkija.

1996. aastal asutas Heino Luik koloogilise majandamise ja konsultatsioonidega tegeleva osahingu Ecoman, mille juhatuse esimees oli ta elu lpuni. Heino Luik oli Eesti looduskaitse seltsi asutajaliige, maailma hapnikufondi idee algatajaid, ta ttas 1993. aastast Eesti Rohelise Risti teadusekretrina.

Oma suurt kogemust Eesti looduse ja keskkonna tundmisel kasutas Heino Luik 1990. aastate algul ts vabariigi valitsuse keskkonnanuniku ja lemnukogu esimehe nunikuna. Ta oli presidendi marlaua liige.

Heino Luik oli ENSV riikliku preemia (1975) ja EV teaduspreemia (1991) laureaat, ENSV teeneline looduskaitsja, teda autasustati suure looduskaitsemrgiga ja Eesti Vabariigi Valgethe IV klassi teenetemrgiga. Vga mitmeklgse ja viljaka tegevusega andis Heino Luik suure panuse tnapevase Eesti loodus- ja keskkonnakaitse riiklikku korraldusse, tema juhtival osalusel loodud kaitsealad ja taastatud maastikud Eestimaa eri paigus jvad meid saatma, meenutades avara mtte ja julge tegutsemisega looduskaitsejuhti.Tiit Sillaots
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012