Eesti Looduse fotov�istlus
2007/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2007/12
Kas omavalitsused on valmis olmejtmeid uuest aastast sortima?


Tpset vastust ksimusele pole, sest ka keskkonnaministeerium ei jua ksikasjalikult jlgida 227 Eesti kohaliku omavalituse tegevust. Sortimata jtmete ladestamise keeld lisati jtmeseadusesse juba 2004. aastal, ksiti tpsustas keskkonnaminister mrusega 2007 jaanuaris sortimise nudeid. Kahjuks ei ole paljud omavalitsused siiski veel sellele eriti thelepanu pranud.


Sortimismruse kohaselt tuleb tagada olmejtmetest vanapaberi-papi, pakendijtmete, olmes tekkivate ohtlike jtmete ja aia-pargijtmete liigitikogumine. Biolagunevate kgijtmete liigitikogumine ei ole veel kohustuslik, kuigi rmiselt keskkonnateadlik lahendus, mida selle aasta jooksul on arendatud nii Tallinnas kui ka Kesk-Eestis. Sortimismrus loetleb ka mitmeid jtmeliike, mille kogumise ige koht on kohalikus jtmejaamas. Kahjuks ei ole neid piisavalt, kuid ka jtmejaamasid saavad arendada eelkige kohalikud omavalitsused. Sortimismruse titmise reeglid tuleb kehtestada kohalikus jtme-eeskirjas, mis on titmiseks kohustuslik igusakt, samamoodi kui heakorraeeskiri jms.

Jtmeliikidest tuleb eelkige vabapaberi ja -papi ning pakendi puhul teha selged valikud: 1) kas konteinerid paigaldab majavaldaja, 2) pakendikonteinerid paigaldab omavalitsus vi 3) tehakse seda kokkuleppel pakendiorganisatsioonidega. Oluline on rhutada, et neil ei ole kohustust koguda ajalehti, trkipaberit jms. Pakendijtmete kogumine on otseselt pakendiorganisatsioonide kohustus, kohalik omavalitsus peab vaid eraldi kogumise nudest elanikke teavitama ja jlgima, et konteinereid oleks elanike vajadusi arvestades piisavalt.

Aia-pargijtmed on kompostimisel vi isegi pletamisel kige lihtsamini kideldav jtmeliik. Ka siin tuleb esitada selged nuded: Mis on lubatud krundil? Mida ja kuhu saab kitlemiseks le anda, kui see ei ole vimalik tekkekohal? Sageli on kinnistud liiga vikesed, et ulatuslikumalt kompostida, ka pletamine ei tule linnades tihti kne alla.

Jtmed on sorditud siis, kui omavalitsus on stestanud jtme-eeskirjas selged sortimismruse kohased nuded, taganud nende nuete titmiseks vajalike konteinerite paigalduse ja jrelevalve. Loomulikult tuleb kohalikust omavalitsusest ksida sortimise ja liigitikogumise kohta lisateavet.Peeter Eek, keskkonnaministeeriumi jtmeosakonna juhataja
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012