Eesti Looduse fotov�istlus
2007/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Panin thele EL 2007/12
Kadakatarjak Hiiumaal

Tnavu 27. septembril mrkasid allakirjutanud Hiiumaal haruldast seent, madalate valgete vrkjate pooridega liibuvat torikulist kadakatarjakut (Oxyporus philadelphi). Seene leid sellel saarel on teadaolevalt esmakordne; seen kasvas kadaka lamaval oksal Kassari loopealsel.

Kadakatarjak (endise nimetusega ebajasmiini-tarjak) on haruldane liik, mis on esimest korda kirjeldatud just Eestis: 1951. aastal leidis Erast Parmasto selle Lnemaalt Puhtulaiult ebajasmiini koorelt. Aja jooksul on lisandunud uusi leide Eestist: alguses vaid ebajasmiinilt, hiljem ka kadakalt ning harva kuuselt ja saarelt.

Eestist on kadakatarjakut varem leitud mneteistkmnel korral, mujal maailmas on seen veelgi haruldasem: teda on leitud kahel korral Aasiast Trkmenistanist, teada on ka ksikleiud Venemaalt Primorje kraist ning Tehhist, Slovakkiast ja Leedust. Arvatakse, et leiupaigad Eestis viitavad sooja ja kuiva armastavale (kserotermsele) liigile, samalaadse levikuga on meil ka nahkiseline seen kadakakirmik (Peniophora junipericola). Eestis kuulub kadakatarjak kaitsealuste seeneliikide II kategooriasse.INDREK SELL, HEIKKI KOTIRANTA
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012