Eesti Looduse fotov�istlus
2007/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2007/12
Kliimaraport kinnitas kliimamuutuse vltimatust


Keskkonnaministeeriumi (KKM) 23. novembri pressiteade andis teavet Hispaanias peetud valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertkomisjoni IPCC 27. istungi kohta. Istung avalikustas ülemaailmse neljanda kliimamuutuste hinnanguraporti.<p>“Istungil toodi esile, et inimeste poolt tekitatud kasvuhoonegaaside heitkogused on viimase 30 aasta jooksul 40 protsendi võrra kasvanud ja see mõjutab oluliselt kliima soojenemist,” ütles kohtumisel osalenud Eesti meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi (EMHI) peadirektor Jaan Saar. Ta rõhutas, et vajalik on pöörata tähelepanu sellele, kuidas kliimamuutuste mõjuga kohaneda ja nende mõju leevendada.<p>Saare sõnul ei jää Eestigi neist muudatustest puutumata. Seda on näidanud viimaste aastakümnete keskmise temperatuuri tõus, samuti varasem kevad. Nagu teisedki riigid, peab Eesti planeerima meetmeid, mis aitaksid õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka ja kliimamuutuste mõju vähendada.<p>IPCC aruande eesmärk on anda hinnang teaduslikele, tehnilistele ja sotsiaalmajanduslikele aspektidele ja juhtida poliitikute tähelepanu sellele, kui tähtis on rakendada abinõusid. See tegevus hinnati tänavu Nobeli rahupreemia vääriliseks. Neljanda aruande koostamisega oli seotud üle 2500 spetsialisti ning eksperdi, sellel on ligi 800 autorit ja 450 juhtautorit rohkem kui 130 riigist.<p>Täpsem info IPCC ja kliimamuutuste raporti kohta on aadressil http://www.ipcc.ch/.
EMHI/KKM
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012