Eesti Looduse fotov�istlus
2008/1   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2008/1
Luna-Eestil on nd ajakohane ohtlike jtmete kitluskeskus


4. detsembril avati Tartus Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise kompleks, mis peale Tartumaa teenindab Jõgeva, Põlva, Võru, Valga ja Viljandi maakonda.<p>Ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise süsteemi hakati Eestis Taani spetsialistide abiga rajama 1990. aastate alguses. Riiklik ohtlike jäätmete käitluskeskus rajati Vaivara valda ja kogumiskeskus Tallinna. Lõuna-Eesti keskus on selles järjekorras kolmas ettevõte.<p>Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kompleks valmis riigi ja erasektori koostöös, sellesse kuuluvad Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumiskeskus ning aktsiaseltsi Epler & Lorenz ohtlike jäätmete käitluskeskus. Siin saab jäätmeid nii kohapeal käidelda kui ka pakendada, märgistada ja teistele käitlejatele suunata.<p>Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kompleksi haldab AS Epler & Lorenz – firma, mis hakkas 1991. aastal koguma ja esimese Baltimaadesse ehitatud põletusseadmega põletama Tartus tööstusettevõtete õlijäätmeid. Nüüdseks on põletusseade (fotol) ajakohastatud ja selle tehnoloogia viidud vastavusse Euroopa Liidu jäätmepõletusdirektiiviga. Põletusseade võimaldab põletada eri liiki ohtlikke jäätmeid.<p>Ohtlikud jäätmed on sellised jäätmed, mis oma keemiliste või muude omaduste tõttu võivad kahjustada tervist või keskkonda, näiteks aegunud ravimid, päevavalguslambid, vanaõli, õlifiltrid, õlinõud, akud, patareid, happed, leelised, värvi- laki- ja liimijäätmed, pestitsiidid, asbest, elektroonikajäätmed jne. Ohtlikke jäätmeid ei tohi koos tavajäätmetega visata prügikonteinerisse ega vedada prügilasse; nad vajavad erikäitlust, mida tohib teha vaid vastava käitluslitsentsi saanud ettevõte.
Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012