Eesti Looduse fotov�istlus
2008/5   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Snumid EL 2008/5

Auhindu teaduse tutvustajaile
29. aprillil Tallinnas peetud teadusmeedia konverentsil Teadus tumm vi tummine? jagati ka auhinda Eesti tublimatele teaduse populariseerijatele.
Sel aastal andis rii vlja kolm 40 000 krooni suurust esimest auhinda, kik Tartus ja Tartumaal tegutsevatele teaduse tutvustajatele.
 • Loe edasi...

 • RMK ksib teadlastelt nu
  Riigimetsa majandamise keskus (RMK) kutsus kokku akadeemilistest erialaekspertidest koosneva teadusnukogu, mis hakkab RMK tegevjuhtkonda nustama metsamajanduse rakendusuuringute tellimisel. Et valitud uuringuprojekte rahastada, on RMK sel aastal teadusfondi eraldanud miljon krooni.
  Nusoleku osaleda teadusnukogu ts ekspertidena on andnud Tartu likooli (T) looduskaitsebioloogia trhma juht Asko Lhmus (fotol), T kofsioloogia ppetooli juhataja professor Krista Lhmus, Eesti maalikooli (EM) maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepp, T inimgeograafia ja regionaalplaneerimise ppetooli juhataja professor Rein Ahas ning EM metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna juhataja Kalev Jgiste.
 • Loe edasi...

 • Kes on raierahu
  Aprillis algas riigimetsas lindude pesitsusajal kestev kevadsuvine raierahu, seekord juba kuuendat aastat jrjest.
  Raierahu ajalised piirid olenevad ilmastikust, raierahu kestab 15. juunini.
 • Loe edasi...

 • Aasta lind taas postmargil
  Eesti Post lasi 3. aprillil kibele margi tnavuse aasta linnu tedrega.
  Sisekirjale sobiva nimivrtusega 5.50, suures ruutformaadis postimaksevahendi on nagu mitu eelmistki aasta linnu marki kujundanud Vladimir Taiger.
 • Loe edasi...

 • Parima Looduse aasta foto on teinud Rapla koolipoiss
  13. aprilli mammutritusel Tallinna linnahallis tmmati pidulikult joon alla jrjekordsele Looduse Omnibussi ja Nordea panga vistlusele Looduse aasta foto.
  Fotovistluse riil eesotsas Rein Maraniga tuli hinnati rekordilist fotoloomust: 7000 td 796 autorilt.
 • Loe edasi...

 • Professor Olevi Kulli mlestusfondi esimese stipendiumi saab Ingmar Tulva
  18. aprillil vaatas Tartu likooli (T) sihtasutuse professor Olevi Kulli mlestusfondi komisjon lbi stipendiumitaotluste avaldused.
 • Loe edasi...

 • Liustikud sulavad rekordkiiresti
  RO keskkonnaprogrammi UNEP toetatud maailma liustikuseireteenistus WGMS kinnitab, et umbes kolmkmmend liustikku, mis paiknevad heksas mestikus, sulasid ja henesid aastail 20052006 le kahe korra kiiremini kui aastail 20042005.
  Zrichi likooli juures tegutseva keskuse teadlased on liustikke seiranud le sajandi. Kui vahemikus 19801999 kaotasid liustikud paksusest keskmiselt 0,3 meetrit aastas, siis aastatuhande vahetusel pool meetrit ja 2006.
 • Loe edasi...

 • ks vike-laukhani jlle vhem
  BirdLife International teatas 8. aprillil kurvast juhtumist Kreekas: Kerkini jrvel salaktiti vike-laukhani (Anser erythropus).
  Viks ju arvata, et he linnu surm ei ole mingi eriline kaotus.
 • Loe edasi...

 • Uuendada vi lammutada
  Inglise valitsuse rahastatud Thjade Kodude Agentuuri (EHA, Empty Houses Agency) palgatud eksperdid kinnitavad, et kasvuhoonegaaside heite seisukohalt on kindlasti mistlikum thjana seisvad Victoria- ja Edwardi-aegsed majad ennistada, mitte aga neid lammutada ja ehitada asemele moodsad korterelamud.
  Vhe sellest: EHA asjatundjad kinnitavad moodsaid vrdlusskeeme kasutades, et kui Inglismaa 288 000 pikka aega thjana seisnud kodu lammutamise asemel ennistataks ja kasutusele vetaks, kahaneks ssinikdioksiidiheide niisama palju, kui kolme miljoni auto krvaldamisel riigi teedelt. Uue elamu ehitus phjustab neli ja pool korda suurema CO2-heite kui vana elupinna ajakohastamine.
 • Loe edasi...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012