Eesti Looduse fotov�istlus
2008/5   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2008/5
RMK ksib teadlastelt nu

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) kutsus kokku akadeemilistest erialaekspertidest koosneva teadusnukogu, mis hakkab RMK tegevjuhtkonda nustama metsamajanduse rakendusuuringute tellimisel. Et valitud uuringuprojekte rahastada, on RMK sel aastal teadusfondi eraldanud miljon krooni.
Nusoleku osaleda teadusnukogu ts ekspertidena on andnud Tartu likooli (T) looduskaitsebioloogia trhma juht Asko Lhmus (fotol), T kofsioloogia ppetooli juhataja professor Krista Lhmus, Eesti maalikooli (EM) maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepp, T inimgeograafia ja regionaalplaneerimise ppetooli juhataja professor Rein Ahas ning EM metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna juhataja Kalev Jgiste. Akadeemiliste ekspertide krval kuulub teadusnukogusse ka RMK ttajaid. Teadusnukogu koosseis valiti kolmeks aastaks.RMK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012