Eesti Looduse fotov�istlus
2008/5   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2008/5
Kes on raierahu

Aprillis algas riigimetsas lindude pesitsusajal kestev kevadsuvine raierahu, seekord juba kuuendat aastat jrjest.
Raierahu ajalised piirid olenevad ilmastikust, raierahu kestab 15. juunini. Sel ajal on raietegevus riigimetsades keelatud, jtkub metsamaterjali kokku- ja vljavedu. Keeld kehtib ka juriidilistele ja fsilistele isikutele, kes on riigimetsas raieiguse ostnud. Erand tehakse ksnes kahjustatud metsale, et ra hoida haiguste levikut, ning raadatavale metsamaale, mille kasutusotstarve prast raiet muutub.
Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) ttajad istutavad raierahu ajal metsa, hooldavad noorendikke, puhastavad metsasihte ja hooldavad elektriliinide kaitsetsoone. Tnavu istutatakse riigimetsas uut metsa 4102 hektaril. ksiti tehakse metsaklvi 730 hektaril ja aidatakse looduslikule uuendusele kaasa 117 hektaril. Kigil raiutud lankidel pannakse kasvama uus mets see on metsauuenduse phimte riigimetsas.RMK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012