Eesti Looduse fotov�istlus
2008/5   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Artikkel EL 2008/5
Eesti bioloogilise mitmekesisuse teabevrgustik

Tnavu aprillis sai keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskus 15-aastaseks. Sel puhul esitleti uudset Interneti teabevahetuskeskkonda, mis kogub ja vahendab infot Eesti looduse kohta. Andmekogusid tiendama ja kasutama ning veebilehe kohta nu andma on oodatud kik huvilised.

lemaailmsel keskkonna- ja arengukonverentsil 1992. aastal Rio de Janeiros veti vastu bioloogilise mitmekesisuse konventsioon. Eesti vabariigi riigikogu kinnitas selle lepingu 11. mail 1994. Liitunud riigid osalevad lepingu rahvusvahelises teabevrgustikus (Clearing-House Mechanism of Convention on Biodiversity). Selle algne eesmrk oli tagada osalistele ligips lepingu ametlikele dokumentidele. Praegune siht on toetada lepingu programme, soodustades koostd bioloogilise mitmekesisuse nimel, teabevahetust ja partnerite vrgustiku loomist [1]. htlasi ptakse juhtida ldsuse thelepanu elurikkuse teemale. Selle tarbeks on loonud vi loovad lepingus osalevad riigid ka kohalikke teabevrgustikke.

Eesti bioloogilise mitmekesisuse teabevrgustik (http://btv.eelis.ee) on loodud Euroopa Liidu htse tehnilise aluse jrgi [2], mis neb ette kahte rhtmend lehe pises ning ht pstmend lehe vasakosas (# 1). lemine rhtmen pakub linke vlismaistele teemakohastele veebilehtedele, alumine pakub Eesti-siseseid ldteemasid. Alumise men kaudu on igahel vimalik uudiseid, teateid vi sndmusi ka ise sisestada; kui lehe haldaja on need le vaadanud, saavad need kigile nhtavaks.

Pstmens on esitatud teemad viie plokina: konventsiooni tutvustus, Eesti elurikkus, selle kaitse, elurikkuse teema kossteemide kaupa ja sama inimtegevuse harude kaupa. Konventsiooni tutvustuse jaotisest leiab lepingu eesti- ja ingliskeelse teksti, lepingu strateegia ja tegevuskava Eestis, samuti Eesti esitatud riiklikud aruanded. Siit saab ka teada, et lepingu riiklik esindaja on keskkonnaministeerium ning lepingu teabevrgustiku riiklik esindaja on keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskus.

Teine, Eesti bioloogilise mitmekesisuse teemaplokk ksitleb alateemadena meil leiduvaid elupaiku ja liike, nende taksonoomiat ja kogusid, nn. maalevaadet (RO rahastatud Eesti loodusliku mitmekesisuse riiklikku levaadet) ning loodusvaatluste andmebaasi (viimase kohta vt. tpsemalt allpool). Kolmandas, elurikkuse kaitse teemaplokis antakse levaade Eesti looduskaitsealuste objektide tpidest, samuti liigikaitse, selle jrelevalve, seire, rahastamise ja bioloogilise ohutuse kohta. Neljandas, kossteemide plokis ksitletakse Eesti kuut suuremat elupaigarhma: metsi, soid, niite, siseveekogusid, rannikut ja merd. Viimane, inimtegevuse jaotis hlmab pllumajanduse, turismi, ruumiplaneerimise ja transpordi, loodushariduse ning jahinduse alateemasid.

Teabevrgustik pab parandada nii koolipilaste, tudengite kui ka muu ldsuse teadlikkust Eesti loodusest ja selle kaitsest. Teemalinkide alt leiab ka viiteid vastava valdkonnaga Eestis tegelevate asutuste veebilehtedele. Koostajad kutsuvad kiki lugejaid les soovitama tiendusi vrgustiku veebilehele ja selle lingikogule.


Loodusvaatluste andmebaas (http://loodusvaatlused.eelis.ee) on Eesti teabevrgustiku osa, mis ei tulene Euroopa Liidu htsest tehnilisest alusest selle on algatanud keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskus ning Eesti loodusuurijate selts. Sinna vivad oma vaatlusi salvestada kik huvilised, nii pilased, petajad, harrastajad kui ka teadlased. Liigid, mille kohta tasub vaatlusi salvestada, ei pruugi olla haruldased, vrtuslik on teave ka tiesti tavaliste liikide kohta. Samas vib salvestada teavet loomade tegevusjlgede ja surnud loomade leidude kohta.

Andmekogu kasutatakse liikide levikuatlaste koostamisel ja mitmesuguste uuringute tarbeks. Kaitsealuste liikide vaatlused kontrollib riikliku looduskaitsekeskus looduses le ja seejrel juavad need keskkonnaregistrisse. Igahe sisestatud vaatlus vib osutuda vga kasulikuks teabeks teadlastele.

Andmekogu avalehele pseb nii laltoodud aadressi sisestades kui ka lingi kaudu vrgustiku ldlehelt (# 2). Avalehel avanevast kaardist paremal on men kolme suure valdkonnaga: Liikide levik, Loodusvrtused ja Vaatluste sisestamine.

Kui olete viibinud looduses ning teil on tekkinud soov nhtud liigid andmekogus salvestada, tuleb valida sja kirjeldatud menst Vaatluste sisestamine. Seejrel pseb nupukese Nd sisestama kaudu lehekljele, kus tuleb kasutajaks registreeruda vi, olles juba kasutaja, end sisse logida. Sisse logimine on vajalik, et anonmsed naljamehed ei sisestaks andmekogusse vrinfot.

Nd avaneb vimalus tita vaatlusankeet. Iga lahtri juurest ksimrgi alt leiab selgituse, kuidas seda tita. Peale selle, kes, keda vi mida ja millal vaatles, on vaatluse puhul esmathtis selle koht. Kohta saab andmebaasi sisestada nii sellele kaardil hiirega klpsates kui ka koordinaate sisestades.

Eraldi lahendus on korraga suure hulga vaatluste sisestamiseks. Sel juhul tuleb prast andmekogusse sisse logimist alla laadida, tita ning sisestada selleks otstarbeks kohandatud Exceli tabel.

Kui vaatlus on sisestatud, kinnitab selle vastava liigirhma toimetaja. Kik kinnitatud vaatlused on nha ldmen Liikide leviku valdkonna all: klpsates ksku Nita utm ruutudena avaneb 10 x 10 km ruutudeks jagatud Eesti kaart, kus iga ruudu vrv nitab vaadeldud liikide arvu selles. Valides nd kaardist lal asuvast triistareast Info (noolekese ja vikese i-thega mrk) ja klpsates seejrel huvi pakkuvale ruudule, ilmub vastava ruudu liikide nimekiri. Kel soovi, vib enne ruudustiku kuvamist valida teda huvitava liigirhma vi ka konkreetse liigi ja saab siis infot vaid selle kohta. Vimalik on kuvada ruudustik kaardile ka vaatluskuupevade jrgi.

Andmekogu kolmandat, Loodusvrtuste valdkonda valides avaneb vimalus kaardil nha mitmesuguste loodusvrtuste (maastike, kaitsealade, ksikobjektide jms.) asukohti. Selleks tuleb lihtsalt valida parempoolsest pstmenst huvipakkuv loodusvrtuse tp. Kaardikihtide seletusi saab lugeda, klpsates vastavat nupukest sellesama men alaosas.


Foorum. Loodusvaatluste andmekogu veebilehe paremast alanurgast pseb loodusvaatluste foorumisse (http://eelis.ic.envir.ee/kaart2/foorum/). Sinna saab sisse logida sama kasutajanime ja salasnaga, millega registreeruti andmekogu kasutajaks. ks foorumi alateema on Abi liigi tuvastamisel. Siin neb andmeid, pilte ja kirju vaatluste kohta, mille puhul vaatleja ei ole suutnud liiki mrata. Et siia omalt poolt vaatlusi lisada, tuleb minna andmekogu avalehelt uut vaatlust sisestama, nii nagu lal kirjeldatud. Titmiseks tuleb valida ankeet Vajan abi liigi tuvastamisel. See ankeet ei nua liigi nime sisestamist, kll aga on ankeeti salvestades vimalik sellele lisada kolm kuni 150 kB suurust pilti kohatud olendi kohta ning teha need fotod foorumis nhtavaks. Teised foorumi liikmed saavad seejrel avaldada arvamust, mis liigiga on tegu. Foorumis on nhtav vaid abi palunud vaatleja kasutajanimi, mitte prisnimi, nii ei pea pelgama, et teda liikide mittetundmise prast rumalaks peetakse. Kui liik saab hise arutelu teel mratud, vib vaatleja lisada oma vaatlusele liigi nimetuse.

Loodusvaatluste andmekogu on veel uudne ja sisse ttamata, praegune lahendus ei ole kindlasti lplik. Seda mugavamaks ja teaberikkamaks arendades pavad andmekogu haldajad lhtuda kasutajate soovidest ja nuannetest. Hea Eesti Looduse lugeja, viibi looduses, jlgi enda mber toimuvat ning salvesta oma vaatlus hisesse andmekogusse!


1. Clearing-House Mechanism of Convention on Biodiversity: http://www.cbd.int/chm/

2. European Community Biodiversity Clearing House Mechanism: http://biodiversity-chm.eea.europa.eu/Reigo Roasto
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012