Eesti Looduse fotov�istlus
2008/7   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2008/7
Kaarel Tarandi

30. oktoober 190726. mai 2008

Agrokeemia dotsent Kaarel Tarandi oli agar spordimees. Ta uisutas, suusatas, vimles, ujus, mngis jpalli, tegeles vettehpete ja aerutamisega, mngis lauatennist ja vrkpalli, harrastas jalgrattasitu, kergejustikku ja jalgsimatku. Paar ndalat enne saja aasta juubelit kis ta Elistvere loomapargis. Talle meeldis mngida bridi ja malet. Kllap need harrastused olidki tema pika eluea eeldus.

Kaarel Tarandi, 1936. aasta 7. mrtsini Karl Treimann, sndis kolmelapselise pere esimese pojana 30. oktoobri varahommikul 1907. aastal Virumaal Iisaku kihelkonna Porskova ministeeriumikoolis Porskova klas (praegu Vaikla).

1926. aastal astus Kaarel Tartu likooli matemaatika-loodusteaduskonna keemia osakonda ja lpetas likooli keemikuna 1933. aasta juunis. 1. jaanuaril 1935 kutsus professor Leo Rinne ta enda juurde ametisse Eesti sooparanduse seltsi Tooma sookatsejaama laboratooriumi juhatajaks; labor asus Tartus, palka sai 120 krooni kuus.

1941. aasta lpul viidi Kaarel Tarandi le Kuusiku riigi pllumajandusliku uurimise ja katseinstituudi keemialaboratooriumi juhataja kohale. Uues ja moodsas agrokeemia laboratooriumis juti 1940. aastal koguda umbkaudu 4000 proovi igast vallast keskmiselt 16 mullaproovi, ksiti mrati nende vetistarve ja pH.

Niisugune uuring oli sel ajal tiesti uudne, sest niteks loomakasvatuses, tpsemalt lpsikarja judluse alal ttas 1940. aastal Eestis umbes 325 kontrollassistenti, kuid agronoomias, mille alla kib ka sdatootmine kui loomakasvatuse alus, oli ametis vaid ksainus mulla vetistarbe mraja. 14 248 mullaproovi analsimisel saadud andmete phjal tegi Kaarel Tarandi kokkuvtte, kui palju leidub Eesti muldades liikuvaid fosfori- ja kaaliumihendeid. Selgus, et liikuva fosfori poolest olid 80% pllumuldi vaesed, kuid 10% rikkad ning need pllud paiknesid kompaktse vndina Phja-Eesti ranniku lhedal.

Alates 1955. aasta jaanuarist ttas Kaarel Tarandi Eesti pllumajanduse akadeemia mullateaduse kateedris tehniku-agrokeemikuna. Siin kaitses ta 1956. aastal kandidaadivitekirja Kergesti lahustuvate fosfor- ja kaaliumihendite sisaldusest ENSV pllumuldade knnikihis. Talle anti teaduste kandidaadi kraad ja sna pea ka dotsendi kutse.

Akadeemik Loit Reintami snutsi on Kaarli panus aastakmnetepikkune hindamatu t teaduskirjutiste, raamatute ja kogumike toimetajana. Veel krges eas judis Kaarel Tarandi kirja panna oma elukroonika, mis tema sajandaks snnipevaks avaldati raamatuna.Aimur Joandi
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012