Eesti Looduse fotov�istlus
2008/7   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2008/7
Riigikontroll: Natura 2000 vrgustikuga on Eestis probleeme

Riigikontroll auditeeris keskkonnaministeeriumi tegevust Natura 2000 vrgustiku loomisel ja kaitse korraldamisel aastatel 20002007. Esmajoones huvituti metsaelupaikadest, sest majandustegevuse tttu vidakse neid lhikese aja jooksul suures ulatuses prdumatult kahjustada.

Juuni alul avaldatud pressiteates on kirjas, et Riigikontrolli hinnangul ei ole Eestis Natura 2000 vrgustik moodustatud ega nendel aladel kaitse korraldatud viisil, mis tagaks vruslike metsa-elupaikade soodsa seisundi kogu riigis, mistttu vajab Natura 2000 vrgustik tiendusi. Samas pole vlistatud, et Natura alade hulka on piisava analsita arvatud paiku, mis tegelikkuses ei vaja sedavrd karmi kaitsereiimi ja seelbi vib olla tekkinud phjendamatuid piiranguid majandustegevusele ning lisakoormust maaomanikele ja riigile.

Audit nitas, et Natura 2000 vrgustiku loomisel ei peetud silmas eesmrki silitada elupaikade soodne seisund. Vrgustikku arvati peamiselt varasemad kaitsealad ning piisavat thelepanu ei pratud vljaspool kaitsealasid paiknevate vrtuslike elupaikade vljaselgitamisele.

Riigikontrolli tellitud anals nitas, et vanade loodusmetsade kohta olid keskkonnaministeeriumi andmed iged ainult pooltel juhtudel. Mrkimisvrseid puudusi leidis Riigikontroll ka teiste metsaelupaigatpide andmetes. Kokku ksitles anals elupaikasid, mis hlmavad 59 protsenti Natura vrgustiku metsaelupaikade pindalast.

Auditit juhtinud peakontrolri Tarmo Olgo snul on Natura vrgustiku pealiskaudse loomise tagajrjel jetud Natura-aladest vlja mitu kaitset vrivat elupaika ning vetud kaitse alla vhese loodusvrtusega kohti.

Probleemiks on ka Natura elupaikade kaitse korraldus. Hoolimata Riigikontrolli 1999. aasta auditis tehtud etteheitest kaitsekorralduskavade koostamata jtmise kohta, ei ole keskkonnaministeerium oma td parandanud ning suurel osal kaitse- ja hoiualadel pole endistviisi kaitsekorralduskavu. Samuti jetakse metsaelupaikades tegevusi kavandades hindamata nende mju elupaigale, mistttu vidakse lubada elupaikasid kahjustavaid tegevusi.

Keskkonnaminister nustus enamiku Riigikontrolli soovitustega ning tdes, et Euroopa Komisjonile esitatud aruande kohaselt ei ole 80 protsendi Eesti vrtuslike metsaelupaikade seisund soodne. Samas ji keskkonnaminister eriarvamusele auditi jrelduste kohta.

Vt. tpsemalt vrgupaigast http://www.riigikontroll.ee/upload/failid/ka_40049_natura_28.05.2008_lopp.pdf.Riigikontroll
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012