Eesti Looduse fotov�istlus
2008/8   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Snumid EL 2008/8

LIFE+ programmi keskkonnaprojektidele saab nd raha ksida
p>Foto (LIFE): Aastatel 20012006 sai Eesti LIFE programmist 17 projektile toetusi le 140 miljoni krooni eest. ks LIFE-Nature projekt edendas Hiiumaal Kpu poolsaare Nature-alade kaitsekorraldust (Foto: Toomas Jriado)


15.

 • Loe edasi...

 • Eesti pilased olid olmpiaadidel taas edukad
  Tartu likooli (T) teaduskooli kasvandikud tulid rahvusvahelistelt bioloogia-, keemia-, matemaatika- ja fsikaolmpiaadidelt tagasi medalitega: kokku toodi Eestisse neli hbe- ja seitse pronksmedalit.

  12.−21. juulini Budapestis peetud 40.

 • Loe edasi...

 • Viljandi, avastamata aare
  Ettevtluse arendamise sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse konkursi Eesti avastamata aarded vitjaks osutus Viljandi. Teise koha plvis Avinurme ja kolmanda Plvamaa.
 • Loe edasi...

 • Linna liikumiskeskkonna arendamise uued suunad
  Europarlament (EP) vttis juuli alguses vastu raporti, milles mrgitakse, et linnalise liikumiskeskkonnaga seotud uue mtlemise ja uuenduslike ksitusviiside jrele on suur vajadus, sest linnatransport mjutab suuresti kliimamuutusi, saastet ja keskkonnaprobleeme.

  Raportis nutakse konkreetseid Euroopa standardimis- ja htlustamiseeskirju ja/vi juhiseid niteks roheliste tsoonide, teemaksude ja transpordi koostalitlusvime kohta, samuti selle kohta, kuidas saavad liigelda puuetega ja eakad inimesed, vikelastega isikud ja vaesed. Otsused tuleb teha siiski kohalikul tasandil.

  Raporti kinnitusel on vaja soodustada heade kogemuste vahetust sellistes valdkondades nagu mitmeliigilise transpordi ja liikuvuslahenduste rakendus (maantee-, raudtee- ja veetransport); hendatud pileti- ja maksussteemid, mis lihtsustavad eri transpordiliikide kombineeritud kasutusvimalusi; sstvad transporditeenused, tagamaks turistide liikuvust linnades ja lhipiirkondades.

  Raportis leitakse, et Euroopa Liit saab oluliselt kaasa aidata reisijate ja kauba linnatranspordi meetmete rahastamisel, niteks tukefondi ja htekuuluvusfondi summadest, ning kutsutakse komisjoni les oma vastutust sellel alal tsiselt vtma.

 • Loe edasi...

 • Soomlased hakkavad tootma odavat bioaktiivset paberit
  Soome tehnilise uurimiskeskuse VTT eestvttel ttatakse vlja meetodeid, tootmaks hulgi ja odavalt bioaktiivseid pabertooteid.

  Bioaktiivne paber on selline paber, millele on seotud funktsionaalsed struktuuriksused, mis annavad valikulisi reaktsioone teatud biomolekulide, niteks ensmide vi antikehadega. Niiviisi on vimalik valmistada filtritele ja toidupakendeile indikaatoreid vi sensoreid, samuti lihtsaid diagnostikavahendeid.

 • Loe edasi...

 • Jeemen sai rahvuslinnu, -looma, -puu ja -taime
  Jeemeni ministrite nukogu kinnitas riigi rahvuslinnuks piimalillevindi (Rhynchostruthus socotranus, fotol), rahvusloomaks leopardi araabia alamliigi Panthera pardus nimr, rahvuspuuks draakonipuu (Dracaena cinnabari) ja rahvustaimeks aaloeliigi Aloe irafensis.
 • Loe edasi...

 • WWW.NISSAN-GLOBAL.COM
  Nissani Barcelonas asuv tehas kulutab sel aastal tnu uuele taaskasutusprotsessile 21,6 miljonit liitrit ehk umbes viiendiku vett vhem kui varem.
  Tegemist on osaga Nissani keskkonnaprogrammist Nissan Green Program 2010, mille siht on vhendada lemaailmse kompanii mju keskkonnale kigis tootmispaikades; esimeses jrjekorras krbitakse ssihappegaasi heidet.
  Enne suunati vrvimise eel autokerepesuks kasutatud vesi esmaseisse puhastusseadmeisse ja sealt edasi linna reoveepuhastisse, siis nd filtreeritakse iga pev umbes 900 autokere pesuks vajalik vesi ja kasutatakse seda veel kord, hoides nnda vett kokku. Niiviisi vheneb tunni jooksul puhastusseadmeisse saadetava vee kogus 4000 liitri vrra.
 • Loe edasi...

 • Aafrika flamingodel rasked ajad
  Luna-Aafrika linnukaitsjad on mures Sol Plaatje omavalitsuse arendusplaanide prast Phja-Kapimaa keskuse Kimberley lhistel. Sealsel tehissaarel Kamfers Dam pesitseb riigi ainus vikeflamingo (Phoeniconaias minor) asurkond, nd on aga elamuehituskavad ja rikkis veepuhastusseadmed seadnud selle tuleviku suured ohtu.
  Tnavu koorus tehissaarel uskumatult palju flamingotibusid: koguni 9000.
 • Loe edasi...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012