Eesti Looduse fotov�istlus
2008/9   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2008/9
Kuidas edeneb Eesti looduskaitse reform?

Keskkonnaministeeriumis alustati selle aasta juunikuus keskkonnakonnahalduse mberkorraldamist. Augusti lpu ja septembri alguse diskussioonides vahetati agaralt mtteid ksnes looduskaitse eelseisvate muudatuste le. Looduskaitse asetumine avalike arutelude keskpunkti on arusaadav, kuna Eesti keskkonnakaitse on saanud alguse looduskaitsest ning Eesti loodus ja selle hoid on meie elanikele sdamelhedane.

Olen seisukohal, et Eesti looduskaitses ei tehta reformi muudatused on evolutsioonilised. Kaks aastat tagasi loodi kuueteistkmne kaitseala administratsiooni alusel riiklik looduskaitsekeskus, kelle hoolde ji looduskaitse kogu Eestis. Paraku ei saanud riiklik looduskaitsekeskus kogu vimkonda, juhtimaks tegevust looduskaitsealadel, vaid pdevust jagati maakondlike keskkonnateenistustega. Selline tkorraldus ei ole end igustanud. Kuna eelmisest suurest mberkorraldusest looduskaitsehalduses on mdunud niivrd vhe aega, vib tepoolest tekkida ksimus Kas testi on juba vaja uut mberkorraldust? Kuid ndse olukorraga, kus ks asutus teeb ja teine otsustab, ei ole keegi rahul. Seetttu leiame, et on aeg koondada looduskaitsekompetents hte asutusse ehk hendada riiklik looduskaitsekeskus ning maakondlikud keskkonnateenistused.

Muudatus, mille jrel koonduvad Eesti looduse hoid, seda tagavad kohustused ja neid titvad inimesed hte asutusse, toob ainult kasu. Ja seda vga mitmel moel. Esiteks on hes kohas koos informatsioon loodusvrtuste tegeliku olukorra kohta. See omakorda vimaldab htlustada looduskaitse phimtteid ja eesmrke. Teiseks saab saastelubasid andes sisukamalt kaaluda nende mju looduskaitsele.

Looduskaitse korralduse muudatusplaanidele on antud reformikla, kuna on arutatud mningate looduses tehtavate praktiliste tde leandmist riigimetsa majandamise keskusele (RMK). Oleme kaalunud, et RMK viks edaspidi thistada kaitstavaid objekte, hooldada elupaiku ja maastikke, teha liigikaitse hooldustid ning korraldada klastust. Kiki neid tid tehtaks rangelt ala kaitsekorralduskava alusel, mille koostamine on enesestmistetavalt looduskaitset sisuliselt juhtiva asutuse lesanne. Ministeeriumis ei ole kordagi arutatud vimalust anda looduskaitse sisuline juhtimine le riigimetsa majandamise keskusele. Keskkonnahalduse, sh. looduskaitse mberkorraldused on plaanis justada 2009. aasta jaanuarist.Rita Annus, keskkonnaministeeriumi kantsler
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012