Eesti Looduse fotov�istlus
2008/10   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2008/10
Kellele antakse Hans Remmi mlestusmedal?

Tnavune on juba kolmas aasta, mil Eesti lepidopteroloogide selts (ELS) on tunnustusena andnud Hans Remmi mlestusmedali. Reglement neb ette, et medalisaajal peab olema suur panus Eesti liblikafauna uurimisse. Medalit jagatakse 26. septembril, ELS snnipeval, kuid mitte igal aastal. Tnavu titus seltsil kmme aastat ning sel puhul anti vlja koguni kolm medalit ja ilmus kataloog Eesti liblikad (Urmas Jrivete, Erki unap 2008). Tnu seltsi liikmete aktiivsele tegevusele on seal kirjas sel sajandil lisandunud 182 uut liiki Eesti faunale. Suuresti on paranenud meie teadmised liblikate levikust, eluviisidest ja arvukusest. Agara hist tulemusena antakse igal aastal vlja trkist LEP-info, kus vetakse kokku aasta jooksul tehtud huvitavamad leiud ning avaldatakse artikleid uutest liblika- ja putukaliikidest.

Tihedad sidemed naaberriikidega annavad meile parema ja operatiivsema levaate muutustest ja arengust looduses.

Mlestusmedali laureaatideks valiti seekord Eestist Teet Ruuben (fotol paremal), kes on liblikaid kogunud juba 1954. aastast ja tiendanud Eesti faunat kmnete liblikaliikide esmaleidudega, samuti on tema juhendusel ja eestvedamisel kasvanud les terve plvkond tegusaid liblikahuvilisi. Tnu Teet Ruubenile on mitu Eesti saart saanud levaate seal elavatest liblikaliikidest. Ltist sai medali Ivars Sulcs (keskel), kes on thusalt aidanud uurida ja mrata Eesti pisiliblikaid. Ivars Sulcsi tegevus Ltis annab meile teadmise sellest, milliseid liblikaliike vime tenoliselt Eestisse oodata.

Soomlasel Jari Kaitilal (vasakul) on suur osa ELS loomisel ja pisiliblikate uurimisel ning mramisel. Jari Kaitila npunited ja petused on suuresti aidanud Eesti lepidopteroloogidel liblikaid tundma ppida.

Lhemalt saab ELS tegevusega ja Hans Remmi medaliga tutvuda vrgupaigas www.lepidoptera.eeAllan Selin, Eesti lepidopteroloogide seltsi juhatuse liige
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012