Eesti Looduse fotov�istlus
2008/11   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2008/11
Mida on andnud riigimetsa majandamise keskuse (RMK) tegevuse mberkorraldamine?

Lhidalt eldes on nd RMK tegevuses vhem subjektiivsust ja vhem juhte, on saadud tpsem levaade metsadest ja paranenud metsas puhkamise vimalused. RMK missioon on hoolitseda Eesti riigimetsa eest parimal viisil. Ka meie lastel ja lastelastel peab olema vimalus uhkust tunda, et elame hes maailma metsarikkaimas riigis.

Tnavu 1. juulist kehtib RMK-s uus tkorraldus. Senist universaalset, kik-teevad-kike- juhtimismudelit asendab spetsialiseerumine kolmes valdkonnas: metsa haldus, majandamine ja puidu turustamine. Selle phjal on les ehitatud ka organisatsiooni struktuur. Metsa haldajad langetavad pikaajalisi otsuseid metsakasvatuse kohta: kus ja kui palju istutada vi raiuda, et mets paremini kasvaks. Kui otsus on tehtud, korraldavad majandusvaldkonna ttajad vajalikke metsamajandustid. Majandamise tulemusel tekkiva puidu mvad turustajad ttlejatele, kes suudavad pakkuda suurimat lisandvrtust. htlasi on turustajate lesanne leida puidule uusi kasutusviise, niteks raiejtmete mk soojusenergia tarbeks jms.

Eelmise aasta sgisel avalikustatud riigikontrolli auditi jreldus RMK tegevuse kohta oli limalt kriitiline: puuduvad hesed andmed selle kohta, kui palju on Eestis riigimetsa, kui palju viks seda raiuda ja kui palju on aastatega tegelikult raiutud. Nd on mrgatavalt lihtsam saada levaadet Eesti riigimetsa hetkeseisust. hest kljest on sellele kaasa aidanud ajakohased IT-lahendused, teisest kljest ka parem tkorraldus.

Varem kulutasid RMK metsamajandusttajad suurema osa oma tajast raiete korraldusele ja metsamaterjali veole. mberkorraldustega vhendasime just nendele tdele kuluvat aega, htaegu suurendasime metsatde kavandamise ning metsa uuenduse ja hooldusega tegelevate inimeste osakaalu. Riigimetsas ttab praegu le 800 koosseisulise ttaja. Peale selle saab riigimetsas td ligi 2000 lepingulist ttajat.

Tavakodaniku jaoks seisneb riigimetsa suurim vrtus puhkekeskkonnas, mida see pakub. Riigimets on ja jb avatuks kigile loodusest hoolivatele inimestele. Puhkamaks looduses, kidi mullu riigimetsas vhemalt 820 000 korral ning aasta-aastalt on see arv suurenenud. Seetttu suurenevad ka investeeringud puhkemajandusse ja ttajate hulk. Niteks alustasid tnavu riigimetsas td 12 loodusvahti, kelle lesanne on puhkajaid abistada ning puhkealadel toimuval silm peal hoida.Aigar Kallas, RMK juhatuse esimees
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012