Eesti Looduse fotov�istlus
2008/11   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2008/11
Kui heal jrjel on Eestis metsakoloogia uuringud?

Oleneb, kuidas asjale vaadata. Kui jlgida teadusuuringute phikriteeriumi rahvusvahelisi publikatsioone , siis palju paremal jrjel kui Ltis, Leedus vi Venemaal, ent tunduvalt nrgemal kui Rootsis vi Soomes. Seejuures oleme viimasel 15 aastal mrgatavalt edenenud, nii et 2007. aastal ilmus rahvusvahelistes tippajakirjades Eesti autoritelt juba ligi poolsada metsakoloogia artiklit. Mnedki siinsed uurimistd, niteks metsapuude kofsioloogia ja mkoriisa alal, on maailmas hsti tuntud.

Teisalt on metsakoloogia vga lai miste: puude ainevahetusest kuni metsamaastike ajalooliste muutuste ja metsades elutsevate liikide elupaigaseosteni vlja. Kike seda pole vikeses Eestis vimalik tipptasemel uurida. Samas on mets rmiselt thtis meie igapevaelus, nii majanduslikult kui ka elukeskkonnana inimese ja muu eluslooduse jaoks pool meie maismaast on ju metsane ja enamik sellest majandusmets.

Seeprast vib ksida ka nii: kas siinsed metsakoloogilised uuringud annavad neid philisi teadmisi, mida metsast saadavate hvede heaperemehelik kasutamine Eestis eeldaks? Kahjuks ei. Me ei tea paljusid pealtnha lihtsakoelisi ja igapevaseid asju. Niteks ei oska me piisava tpsusega prognoosida puude kasvu segametsades, millest suuresti tulenevad vimalike raiemahtude hinnangud. Me ei tea peaaegu mitte midagi metsakuivenduse keskkonnamjudest, ehkki tihe kraavivrk on katnud Eesti metsamaid juba rohkem kui pool sajandit ja igal aastal kulutatakse palju raha selle uuendamise peale. Meil puuduvad koloogilised tervikteadmised selle kohta, kas ja kuidas valida metsatbiti raieviise. Ja loomulikult ei tea me enamiku meie metsades elavate liikide kohta, mida neil tpselt eluks tarvis on.

Selleks, et neile ksimustele vastuseid leida, on vaja teoreetiliste uuringute krvale ka tipptasemel rakendusteadust ja loodusloolisi uuringuid, mida meil praegu kahjuks napib. Niisuguste uuringute vljaarendamine oleks aga vga huvipakkuv ka maailma mastaabis. Meie krval on ju puidutstuskeskse intensiivmetsanduse teaduspolgoonina tuntud Phjamaad, Eestis aga oleks nii looduslike kui ka ajalooliste eelduste tttu igati realistlik kujundada vlja teadusphine alternatiiv mitmeklgne ja looduslhedane metsandus.Asko Lhmus, Tartu likooli vanemteadur
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012