Eesti Looduse fotov�istlus
2009/7   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
SNUMID EL 2009/7
Pgitingimused Peipsil on kokku lepitud

Eesti vabariigi ja Vene fderatsiooni valitsustevaheline kalapgikomisjon leppis kokku pgikorralduse Peipsi, Pihkva ja Lmmijrvel 2009. aasta teiseks poolaastaks.
Istungil oli kne all ka kalavarude olukord. Osalised tdesid, et Peipsi, Pihkva ja Lmmijrve kalavarudest on kige halvemas seisus rbise- ja tindivarud. Rbisel pole varasemaid viljakaid plvkondi ning kudemisolud on ebasoodsad. Viletsad ilmaolud ning rvkalade rohkus tingivad ka tindivaru jtkuva madalseisu Peipsi ja Pihkva jrves. Samuti on vhenenud koha arvukus.
Paranenud on haugivarud, suurenenud on siia arvukus. Ahvena- ja srjevarud on rahuldavas seisus, phiosa hlmavad 2004.2005. aasta suured plvkonnad, mida iseloomustab siiski aeglane kasv. Kige parem on endiselt latikavaru, kuna see tieneb stabiilselt vga tugevate ja keskmiselt tugevate plvkondadega.
Vimaldamaks Eesti kaluritel sgisesel pgiajal pikemalt td teha, loovutas Vene pool oma selle aasta kvoodist 100 tonni ahvenat Eesti 2010. aasta 90 tonni latika- ja 20 tonni srjekvoodi vastu. Siia puhul suurenesid meie pgivimalused seitsme tonnini. Kohavaru halva olukorra tttu otsustas komisjon vhendada kummagi riigi pgikvoote Peipsi jrvel 200 tonni vrra. Seega on Eestile eraldatud aastane lubatud kohasaak 600 tonni.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012