Eesti Looduse fotov�istlus
2009/7   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
veebivalvur EL 2009/7
Looduskaitsebioloogia koduleht

Tartu likooli loomakoloogia ppetooli looduskaitsebioloogia vanemteadur Asko Lhmus teatas juunis, et T looduskaitsebioloogia (LKB) trhmal on nd aadressil http://www.ut.ee/lkb/ koduleht.
Trhm kaasab praegu ligi kolmekmmet T koloogia ja maateaduste instituudi ttajat, kraadippurit ja lipilast zooloogia ja botaanika osakonnast. Trhma tuumiku hlmab asjakohane riiklik sihtfinantseerimisteema, mis kuulub ka bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse FIBIR koosseisu.
Lhmuse snul viks ldsusele huvi pakkuda eesktt see, et kodulehel ptakse jooksvalt lhiuudistena kajastada trhma teadustulemusi sel kujul, mis oleks mistetav nii otsustajatele, rakendajatele, petajatele kui ka loodusespradele. Lhmus lisab, et uudisteks kvalifitseeruvad reeglina valmis uurimused, mis on vormunud kas (kaitsmisele lubatud) lipilastdeks vi (vastuvetud) teadusartikliteks. Selle tttu vheneb kll (avaliku) infoedastuse kiirus, aga suureneb usaldusvrsus.28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012