Eesti Looduse fotov�istlus
2009/8   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

artiklid EL 2009/8

Ndisaegsed pikseuuringud. Vlgulkide ajalis-ruumiline jaotus Eestis 20052008
ike kujutab endast suurt ohtu nii inimeste varale kui ka elule. Enamjagu ilmastikuga seotud surmajuhtumeid, hoonete kahjustusi, elektririkkeid ja loodusliku tekkega metsatulekahjusid on phjustanud just pikne.
 • Loe edasi...

 • Ehitusmaavarade kaevandamist Eestis tuleb paremini planeerida
  Riigikontrolli audit nitas, et ehitusmaavarade kaevandamine ei ole Eestis korraldatud jtkusuutlikult. Kehtestatud pole aastaseid kasutusmrasid, uusi karjre avades lhtutakse eelkige ettevtjate huvist ning jrelevalve kaevandamise le on puudulik.
 • Loe edasi...

 • Hobukastani-keerukoi: uus invasiivne taimekahjur Eestis
  Sel suvel Tartu tnavatel jalutades mrkasime hobukastani lehtedel vastu valgust kumamas heledaid ja pruuniks tmbunud laikkaevandeid. Kaevanditest tuli pevavalgele Eestis seningematu kahjur: hobukastani-keerukoi.
 • Loe edasi...

 • Sarapuu sordiaretus Eestis
  Sarapuuphkleid on meie metsadest ja sarapikest alati toiduks korjatud. Paljudel aastatel ei ole metsast phkleid saada kas talveklmade, kahjurite vi phklituumi tabanud haiguste tttu; ka vivad teised korjajad ette juda.
 • Loe edasi...

 • Sarapuu, kodumaine phklikandja
  Head phklisaaki ei kanna meie sarapuud mitte igal aastal. Rikkalik phklinoos kordub tavaliselt kolme kuni viie aasta tagant ja olenemata tnavusest saagist tasub sarapuuphklitest kui aasta puu viljadest juttu teha.
 • Loe edasi...

 • Hiiumaa rannakaljud
  Saarlastel olevat kik asjad paremad kui hiidlastel. Isegi naabrid.
 • Loe edasi...

 • Sdamelhedased krbsed ja liblikad
  Ta oli ks viimaseid suuri universaale Eesti entomoloogias, mrgivad Hans Remmi snniaastapeva thistades tema kaasaegsed.
 • Loe edasi...

 • 235 teadusele uut habessklast
  Tulnud siia ilma 26. augustil 1929 Viluvere klas Vndra lhedal Prnumaal, lahkus ta meie seast 21.
 • Loe edasi...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012