Eesti Looduse fotov�istlus
2009/8   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
artiklid EL 2009/8
235 teadusele uut habessklast

Tulnud siia ilma 26. augustil 1929 Viluvere klas Vndra lhedal Prnumaal, lahkus ta meie seast 21. juulil 1986, teadlase parimas eas, 56-aastaselt. Selleks ajaks oli ta vaieldamatult suutnud kindlustada endale vrika koha Eesti entomoloogia ajaloos.

Prast Teist maailmasda, 1947. aastal, asus Hans Remm Tartu likooli ppima bioloogiat ning lpetas selle kiitusega 1952. aastal. Jrgnes aspirantuur kahetiivaliste alal, professor Heinrich Riikoja juhendusel. Selle lpetas ta edukalt aastal 1955. Kogu likoolijrgse aja ttas Hans Remm ppejuna Tartu likooli zooloogia kateedris, 1984. aastal sai temast kateedrijuhataja.

Hans Remm kujunes heks Euroopa suuremaks spetsialistiks habessklaste alal. 1975. aastal ilmunud ja NSVL TA zooloogiainstituudis kaitstud doktorits kirjeldas ta htekokku 530 toonase Nukogude Liidu alal elanud hbessklaste sugukonna liiki. Neist 235 olid teadusele senitundmatud. Pole vist htki teist eestlast, kes teadusele uusi liike oleks avastanud sedavrd palju.
Habessklaste plvnemisega seotud uuringud viisid Hans Remmi otsapidi ka paleontoloogiasse: ta hakkas mrama merevaigus leiduvaid fossiilseid putukaliike ning selleski vallas kujunes ta hinnatud asjatundjaks. Doktoritga seotud reisid viisid teadlase toonase NSV Liidu kaugematesse osadesse: Siberisse, Taimrile, Kaug-Itta, Kesk-Aasiasse ja mujalegi. Kik see ajendas ht oponenti nimetama Hans Remmi doktoritd kangelasteoks teaduses.
Remmi heks olulisemaks tegevusvaldkonnaks kujunes mitmesuguste putukarhmade mrajate koostamine. 1986. aastal sai Hans Remm Eesti Eluteaduse Hoidja auhinna laureaadiks just tnu oma krgetasemelistele mrajatele. Tema selgetel joonistel ja hargnevatel graafilistel skeemidel phinevad Putukate vlimrajad III (19661967) on kergesti kasutatavad. Koos Ermer Meriveega koostas ta Mardikate mraja (1973) ja koos Jaan Viidalepaga Liblikate mraja (1996).
Ei saa unustada, et Hans Remm oli htlasi ks juhtivaid zooloogiappejude Tartu likoolis. Peale entomoloogiaga otseselt seotud kursuste luges ta kursusi ka selgrootute zooloogia, zoogeograafia, looma- ja populatsioonikoloogia alal. Sellest ajast prineb hulk tema koostatud ppevahendeid, nagu Zoogeograafia (1961, 1969), Materjale selgrootute zooloogia ppimiseks (1983), Alamussid ja rngussid (1985) ning Llijalgsed (1987).
Mletan, et kui Hans Remm suri, tles ks tema toonastest lipilastest midagi seesugust: Kummaline on melda, et tavaline Eesti inimene ei teagi, vib-olla isegi ei aima, et siinsamas tema krval on elanud niivrd suur teadlane.Mait Talts
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012