Eesti Looduse fotov�istlus
2009/8   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
krbseseened EL 2009/8
Meie krbseseeni 3

Kbar hele punakas-, kollakas- vi hallikaspruun, roosaka vi lihapunaka varjundiga, enamasti ebahtlaselt vrvunud, valkjate vi kbaraga sama vrvi nsajate ebemetega, serv sile, algul poolkerajas, hiljem kumer kuni lame, likiv, lbimt kuni 15 cm.
Eoslehekesed valged, vabad, vanemalt mnikord roostepruunide tppidega vi punakaspruuni varjundiga. Jalg valkjas, allpool roosakas kuni hele punakaspruun, kuiv, kiulis-ebemeline, muguljas, rngaga, tupega, kuni 12 2 3 cm.
Rngas valge vi kahvaturoosakas, lai, rippuv, laklg alati rihveljas. Tupp jalale liibunud, moodustab muguljale osale valkjaid vi roosakaspruune ebemelisi ringe. Seeneliha noorelt valge, hiljem roosakas, kbaranaha all ja jalaaluses alati pruunikasroosa vi -punane, vigastuskohtadel ja murdekohtadel vrvub aeglaselt roosakaks vi punakaspruuniks, lhnata. Eospulber valge. Eosed lai-ellipsoidsed, amloidsed, 710 57 m.
Okas- ja segametsades, sageli.

Okas- ja segametsades, sageli.
VIIX.
Vrskelt mrgine, sisaldab hemoltilisi aineid. Kupatatult sdav, kuid sarnaneb mrgiste liikidega, seeprast ettevaatust!
Sarnased liigid: panter- ja hall krbseseen.


LOOR-KRBSESEEN mittesdav, Eesti punases raamatus
Amanita strobiliformis

Kbar valge, kreemikas vi helehallikas, mnikord kollaka varjundiga, leni kaetud le serva rippuvate suurte paksude valkjashallikate vi -kollakate vatjate ebemetega, serv sile, noorelt poolmunajas, hiljem kumer-lame, lbimt kuni 26 cm.
Eoslehekesed valged, vanemalt kreemikad, vabad. Jalg valge, kaetud valkjashallikate vi kollakate puhmjate ebemetega, muguljas, mnikord juurduv, rngaga, tupega, kuni 20 3 4 cm.
Rngas valge, paks, pealt rihveljas, kergesti lagunev. Tupp alusele liibunud, lemine serv vatjas-ebemelise randina. Seeneliha valge, jalaaluses vib olla kreemikas, nrga traanilhnaga. Eospulber valge. Eosed lai-ellipsoidsed, amloidsed, 914 710 m.
Leht- ja segametsades, puisniitudel, eriti laialehiste puude all, liik on lubjalembene, vga harva.
VIIIX.
Mrgisuse kahtlusega. Kuulub Eesti punasesse nimestikku.
Sarnased liigid: rohelise ja rngata krbseseene valged teisendid.


PRUUN KRBSESEEN mittesdav
Amanita porphyria

Kbar hallpruun, violetse vi roosaka varjundiga, enamasti paljas, mnikord hallikas- vi violetjaspruunide kleepunud ldkatise jnustega, serv sile, algul kellukjas, hiljem kumer-lame, lbimt kuni 9 cm.
Eoslehekesed valged, vabad. Jalg valkjashallikas vi violetjashall, kiuline vi peenesoomuseliselt kirju, muguljas, rngaga, tupega, kuni 9 1 1,5 cm.
Rngas noorelt valkjas, hiljem hall vi hallikaspruun, tihti violetjas, kitsas, pole rihveljas, jalale liibunud, sageli kaduv. Tupp hallikas, liibunud, lemine serv moodustab terava voldi, vananedes pudeneb ebemeteks. Seeneliha valge, kartulilhnaga. Eospulber valge. Eosed kerajad, amloidsed, 710 m.
Okas- ja segametsades, vga sageli.
VIIX.
Mittesdav, sisaldab bufoteniini, mis on inimesele kahjulik.
Sarnased liigid: panter- ja kollakaspruun krbseseen.


BEE KRBSESEEN mittesdav
Amanita eliae

Kbar bee, kreemikas, valkjas- vi kollakaspruun, servas heledam, valgete laiade vatjate ebemetega, harva paljas, serv rihveljas, algul kellukjas, hiljem lame, likiv, lbimt kuni 9 cm.
Eoslehekesed valged, vabad. Jalg valge, alumine pool kahvatupruunikas, tipp ebemeline, allpool kiuline, muguljas, sgaval maa sees, mnikord juurduv, rngaga, tupega, kuni 12 1,5 2 cm.
Rngas valge, kitsas, nahkjas, rippuv, kergesti kaduv. Tupp valge, jalaalusele liibunud, lemine serv vaba, terava servaga. Seeneliha valkjas, lhnata. Eospulber valge. Eosed lai-ellipsoidsed, pole amloidsed, 7,514 5,58,5 m.
Leht- ja segametsades, eelistab happelist pinnast, Eestist leidnud vaid ks kord Viidume looduskaitsealalt Vello Liiv.
VIII.
Mrgisuse kahtlusega.
Sarnased liigid: kollakaspruun ja nartsiss-krbseseen.


NARTSISS-KRBSESEEN mrgine
Amanita gemmata

Kbar nartsisskollane kuni roosakaskollane, keskpaigas tumedam ookerkollane vi pruunikas, vanemalt tihti valkjas, enamasti valgete laiade vatjate ebemetega, serv rihveljas, kumer kuni lame, likiv, lbimt kuni 10 cm.
Eoslehekesed valged, vabad. Jalg valge kuni hele beeikas, pude, ebemeline, kiiresti kaduva rngaga, muguljas, liibuva tupega, kuni 10 1,5 cm.
Rngas valge, vatjas, juba noorelt kaduv. Tupp valge, moodustab muguljale jalaalaosale kontsentrilisi vatjaid vte vi ringe. Seeneliha valge, lhnata. Eospulber valge. Eosed lai-ellipsoidsed, pole amloidsed, 812 68 m.
Okas- ja segametsades, vga harva.
VIIIX.
Mrgine.
Sarnased liigid: kollane ja bee krbseseen.Mall Vaasma
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012