Eesti Looduse fotov�istlus
2009/11   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
artikkel EL 2009/11
Jrelevalve kalavarude le

Riigikontrolli auditis toodud thelepanekud jrelevalve kohta olid ldiselt iged ja ka keskkonnainspektsioon oli nendest puudujkidest teadlik. Auditi ajal oli mitmeid jrelevalvet parandavaid abinusid juba asutud ellu viima (audit ksitles aastaid 20052007). Kindlasti eeldab thusam jrelevalve hsti toimivaid andmebaase ja tehnoloogilisi lahendusi, mille muutumine ja rakendamine vtab paratamatult aega.
he phiprobleemina oli auditis vlja toodud kalapgiandmete ristkontrolli puudumine. Tollane infossteem ei vimaldanud tepoolest pgi-, lossimiste ega mgiandmeid omavahel vrrelda ja analsida nii nagu praegune infossteem. Vib veel lisada, et prast uue infossteemi tarvituselevttu on paranenud ka keskkonnainspektsiooni ja pllumajandusministeeriumi koost.
Kalapgilaevade liikumist vimaldab reaalajas jlgida satelliitjlgimisssteem, kuid varem ei saanud maakondade inspektorid seda kasutada. Nd saavad jrelevalveinspektorid, samuti piirivalvurid ja pllumajandusministeeriumi ametnikud igal ajal teavet laevade liikumisest ja sadamasse tuleku kohta, mis loob operatiivse kontrollivimaluse.
Auditis oli puudusena vlja toodud ka see, et elektroonilise pgipeviku projekti ei ole suudetud rahastada Euroopa Liidu kalandusfondi toetusel. Auditi kokkuvtte tegemise ajal ei olnud Euroopast veel kindlat otsust tulnud, kuid ndseks on teada, et 90% elektroonilise pgipeviku projekti kuludest katab Euroopa Liit.
Hindame keskkonnainspektsiooni vimekust teha jrelevalvet terve Eesti merepiiri ulatuses tiesti rahuldavaks. Kikides Lnemere-rsetes regioonides on kasutada merekaatrid, mis katavad sise- ja rannikumere jrelevalve vajaduse. Keskkonnainspektsioonil on piirivalveametiga slmitud koostleping, mille kohaselt saame keskkonnajrelevalveks kasutada ka helikopterit. 2008. aasta lpus valminud patrull-laevaga Valve tehakse jrelevalvet nii Eesti majandusvndis kui ka vljaspool seda ning see on Eesti jrelevalve vimekust oluliselt tstnud.
Jrelevalvet on aidanud thustada ka leminek valdkondlikule juhtimisele. Seda laadi mberkorraldused tehti inspektsioonis 2008. aastal.Indrek Ulla
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012