Eesti Looduse fotov�istlus
2010/2   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2010/2
Tuulegeneraatorid talitlevad kui hernehirmutised

Enamasti tikutakse vitma, et tuuleparkide ohtlikkuse kohta lindudele pole otseseid tendeid. Nd kinnitavad Briti kuningliku linnukaitsehingu RSPB uurijad, et suured vehkijad mjuvad paljudele liikidele, niteks viudele, rtadele, rabapdele ja koovitajatele hiiglaslike peletitena ja sunnivad neid asuma tuuleparkide naabrusest teisale.
Esialgu on selle mjuri thtsus vike, sest tuuleparke on veel suhteliselt vhe. Aga arvestades, et neid tahetakse sadade viisi juurde rajada ja et ksiktuuliku suurus aina kasvab, vivad hiidhernehirmutised hakata linnuasurkondi tsiselt ahistama. koloogid dokumenteerisid esimest korda, et lindude pesitsustihedus oti mgismaa tuuleparkide mber on vhenenud.
Uuriti 12 linnuliigi pesitsust tosina mgismaa tuulepargi naabruses. Need valiti uuringusse seetttu, et need tuulised paigad kidavad enim arendajate thelepanu, aga on ksiti paljude haruldaste linnuliikide meeliselupaik. Vrdluseks tehti loendusi samalaadsetes, ent tuulikuteta maastikes. Tiesti ilmne arvukuse kahanemine sedastati vhemalt seitsme liigi puhul, kahe liigi puhul sai esialgu piirduda vaid kahtlustega nende kasina kekigu kohta. Britid kinnitavad, et tiivulised loobuvad pesapaigast, mis on turbiinile lhemal kui pool miili ehk siis iga tuulik mjutab kaht ruutmiili.
RSPB asjatundjad ei tle, et nad on tuuleparkide vastu, kuid kinnitavad, et need tuleks rajada pesitsus- ja toitumispaikadest ning rndeteedest eemale. Ehk teisisnu: ehitustde eel keskkonnamjusid hinnates peab olema senisest hoopis hoolsam.
Aga pole saladus, et rndekoridori jvad rohelist energiat tootvad hiigelmasinad phjustavad ka pris otseseid linnuohvreid. Nii on hinnatud, et USA-s Luna-Californias asuv Altamonti tuulepark vtab igal aastal elu 1300 rndavalt rvlinnult.IEMA
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012