Eesti Looduse fotov�istlus
2010/2   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2010/2
Aasta linnul on ka tnavu veeb

Kodukaku aasta eeskujul on ornitoloogiahingu veebis avatud ka tnavuse aasta linnu koduleht.
Vrgupaigast www.eoy.ee/ogijad leiab lugemist ja pildimaterjali kigi meil elavate gijaliikide kohta, uudiseid aasta linnu projekti tegevuse ja osalusvimaluste kohta; vaadata saab Chintis Lundgreni lustakat joonisfilmi Hallgija. gija-aasta alguses keskendutaksegi rohkem hallgijale ning oodatud on teated selle liigi talviste vaatluste kohta. Selleks on kodulehel lihtne ankeet.
Aasta jooksul lisandub veel mitu kaasalmisvimalust ning oodatud on kigi linnuhuviliste abi, et see aasta kujuneks meeldejvaks ja kogutud andmed annaks meile ka uusi teadmisi.Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012