Eesti Looduse fotov�istlus
2010/2   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EOK 25 EL 2010/2
Eesti orhideekaitse klubi on kahekmne viiene

Eesti orhideekaitse klubi asutati 19. veebruaril 1985 orhideehuviliste hendusena, mille eesmrk on ppida tundma, tutvustada ja uurida kodumaa kpalisi ja aidata kaasa nende kaitsele. Niisama thtsad on olnud retked kpaliste looduslikesse kasvukohtadesse (# 1), teemakoosolekud, plakatite, fotonituste ja trkiste valmistamine ning levitamine.

1980. aastatel oli Eestis kodanikuhenduse loomine ennekuulmatu tegu ja paras vgitkk mnele Eesti loodusmuuseumi ja Tallinna botaanikaaia orhideehuvilisele botaanikule need snniraskused on dokumenteerinud klubi esimene president Olaf Schmeidt [4]. Ega algul ei saanudki luua pris juriidiliselt iseseisvat klubi viisteist aastat pakkus klubile katust Eesti metsaselts. Alates 6. juunist 2001 on klubi iseseisev mittetulundushing.

Liikmeskond on kirju nii vanuse, elupaiga kui ka eriala poolest: on pensionre, keskealisi ja noori, linna- ja maainimesi, botaanikuid-orhidolooge ja neidki, kelle taimehuvi alles vrskelt trganud. Klubi liikmete elupaigadki on laiali le Eesti (# 2). Eks paljud ole judnud klubisse, pdes seletada kodumbruses mrgatud ja pildistatud lillede salapra. htaegu kuuluvad klubisse ka mned Soome looduslike kpaliste huvilised, sest sealne klubi (Suomen orkideayhdistys) on keskendunud troopiliste orhideede kasvatamisele.
Poliitiliselt ja hiskondlikult keerulistel aegadel ei ole klubi liikmete hulk kunagi vhenenud, seega on klubi asutajad tegevuse phijooned igesti paika pannud. Asutajaliikmeid oli 30, kuid juba paari tegevusaasta jrel liikmeskond suurenes, viimase kmnendi jooksul on see psinud kaheksakmne ringis. Kunagistest asutajaliikmetest on pooled siiani klubis selle tegevust ja ngu mramas.

Tavaliselt on klubil neli ritust aastas: tkoosolekud kevadel ja sgisel ning suvised retked. Kevadistel tkoosolekutel on tutvustatud suviseid ekskursioonipaiku, sgisestel meenutatud mdunud suve. htlasi on arutatud paljusid olulisi probleeme: looduskaitse korraldus, taimede pildistamise tehnika, orhideede arengubiolooga jm.
Suviste ekskursioonide siht on olnud tutvuda kpaliste kasvukohtadega ja ppida tundma liike, aga ka teha kasvukohtade inventuuri, saada ideid kpaliste kaitse paremaks korraldamiseks, pildistada ja koos mnusalt aega veeta.
Ehkki esikohal on klubiline tegevus, on algusaastatest peale olnud eesmrk hoida ja tutvustada kpalisi. Kahekmne viie aastaga on tehtust kujunenud pikk nimestik. Ajapikku on vimalused avardunud ja tegevus mitmekesistunud. Algusaastatel tutvustati itsvaid kpalisi kaunilt kujundatud plakatite abil, kus foto juures on esitatud selgitav tekst liigi nimetuse ja taime looduskaitselise kuuluvusega. Hilisematel plakatitel on teksti rohkem; neid levitati enamikus Eesti koolidest.
Alates 1994. aastast on vlja antud klubi ajakirja viiul, tnavune on kaheksas number. 2001. aastast saadik on klubil koduleheklg (www.orhidee.ee), kust vib saada mitmeklgset informatsiooni kigi kodumaiste kpaliste kohta. Seni on klubi kodulehte klastatud le 100 000 korra. Kpalisi on tutvustatud ETV saates Osoon. Korraldatud on hulk maali- ja fotonitusi. Eesti Postmargilt ilmusid klubi 20. aastapevaks lehitu pisikpa ja soo-neiuvaiba kujutisega margid ja nd, 25. aastapevaks, saab margile kahelehine kokeel ehk viiul.
Hoolimata rohketest kpalisi tutvustavatest ritustest psis kaua vajadus sstemaatilise teatmeteose jrele. Idee viis ellu samuti klubi liige: Taavi Tuulik koostas 1998. levaate Hiiumaa orhideedest [8]. Klubi toel on ilmunud kaks orhideeraamatut: 1996 Olaf Schmeidti Eestimaa orhideed [5] ja 2002 Tiiu Kulli ja Taavi Tuuliku teksti ning Rainar Kurbeli fotodega Kodumaa kpalised [1], kumbki mdi lbi he aastaga.

Uurimisretki on tehtud kpalisterohketesse kasvukohtadesse (# 1). Tihti on nende kigus tienenud piirkondade haruldaste taimeliikide nimestikud. Klubi 1998. aasta ekskursiooni ettevalmistamise kigus avastas Taavi Tuulik Hiiumaalt Eestile uue liigi lne-srmkpa (Dactylorhiza praetermissa). Otep looduspargi flooranimestik sai rikkamaks soohiilaka, Pakri saarte oma kdu-koralljuure ja soohiilaka poolest.
Klubi liikmed on murelikult vlja toonud paljude liikide leviala olulise vhenemise phjused: avakoosluste kadumine, metssigade tuhnimine, arendustegevus. Rgitud ja kirjutatud on elupaikade hoiuks vajalikust tegevusest mdukast majandamisest [6]. 2004. aastal ldi ked klge pramiid-koerakpa seisundi parandamiseks Noarootsi kasvukohas: korraldati niitmist ja vsaraiet ning rajati vrkaed kaitseks metssigade eest.
Klubi on murelikult juhtinud thelepanu vrkitumisele orhideede kasvukohtades [7], ksiti sekkunud turismist tingitud probleemidesse. Oleme osalenud Eestis kasvava Ruthe srmkpa autentsuse le peetud teadusdiskussioonis, mis on seotud morfoloogilise vrdlusega varem kirjeldatutega ning praegu Kesk-Euroopas kasvavate samanimeliste taimedega [2, 3].
Meie klubi liikmed on loendamatuid kordi tutvustanud kpaliste elu ja ilu. Riikliku seire raames on sstemaatiliselt mdetud taimi, koostatud kaitsekorralduskavu ja liikide levikuatlast, vetud osa rahvusvahelistest teaduskonverentsidest. Tiiu Kull ja Kadri Tali on teinud/kaitsnud doktorivitekirja orhideede kohta, avaldatud on hulk teadusartikleid. Paljuski on loetletu olnud klubiliste phit, kuid kllap on ka klubi toetus olnud oluline.
Meie tegevuse phisiht on alati olnud luua hise huviga inimestele vimalus koos kia. Samas on meie liikmed, ennekike looduskaitsjad, botaanikud ja fotograafid palju teinud ka kpaliste uurimise ja kaitse huvides. Niisama thtsad on hobi korras tehtud fotod, maalid ja kigi tegijate entusiasm. Professionaalsed botaanikud on saanud klubilt tuge ja loodame, et ka kodumaa kpalised on klubi tegevusest vitnud.

1. Kull, Tiiu; Tuulik, Taavi 2002. Kodumaa kpalised. Digimap O, Tallinn.
2. Pikner, Tarmo; Kuusk, Vilma 2008. Dactylorhiza ruthei (M.Schulze ex Ruthe) Soo versus Dactylorhiza vironii Kreutz. Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen, 25/2: 119−150.
3. Pikner, Tarmo; Kuusk, Vilma 2009. Ruthe srmkpp Euroopa orhideemaalimas. viiul 7: 26−38.
4. Schmeidt, Olaf 1994. Snd ja heksa esimest aastat. viiul 1: 6−11.
5. Schmeidt, Olaf 1996. Eestimaa orhideed. Varrak, Tallinn.
6. Tali, Kadri 2007. Kasvukohtade majandamine. viiul 6: 24−27.
7. Truus, Laimi; Kurbel, Rainar 2009. ATV-ga looduses. viiul 7: 24−25.
8. Tuulik, Taavi 1998. Hiiumaa orhideed. Pirrujaak 5: 1134.Laimi Truus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012