Eesti Looduse fotov�istlus
2010/2   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Seened EL 2010/2
Kuidas tulevad Eestisse uued seeneliigid

Kuidas nad tulevad? Eks vaadakem he nite abil, mil moel tienes Eesti seente elektroonne nimestik Euroopas liharuldase seeneliigiga, mida meil varem polnud mrgatud.

Augustis 2004 leidis Tnu Ploompuu, entsklopeediliselt laiade huvidega Tallinna likooli ppejud-bioloog Raplamaal Vahastul puutvelt he suure surnud liblika, millele oli kasvanud seeneniidistik (# 1). Mne aja prast andis ta selle sna haruldasena paistva loodusnhtuse Tartu mkoloogidele. See asetati numbri TAAM 176900 all Eesti maalikooli seente herbaariumi ehk mkoteegi mramata kollektsioonide hulka, kus selliseid veel identifitseerimata isendeid on tuhandeid.

Aastal 2006 andis tollase zooloogia ja botaanika instituudi mkoloogilise herbaariumi kuraator Ilmi Parmasto seene minu ktte ehk tean kedagi, kes suudaks selle liiki mrata. Loomadel kasvavate seente tundjaid on maailmas vhevitu, Eestis mitte htegi. Esimene, meile letamatu raskus oli kindlaks teha seene perekondki.
Kirjutasin detsembris e-kirja Wallingfordi, Londoni-ligidasse rahvusvahelisse pllumajandusinstituuti, maailma seente nimestiku-andmebaasi pidajale. Lugupeetav Paul (Kirk), kas tead kuskil maailmas kedagi, kes srast liiki mrata oskaks? Kahe tunni prast sain vastuse: Keith Seifert, Kanada mkoloog, tunneb sellist tpi seeni. Paul edastas mu kirja kohe ka Keithile. Juba tunni prast palus Keith saata talle seene foto ja selle llieoste mikrofoto, vimaluse korral ka tki seenetanud putukast.
Palusin meie ht tuntumat loodusfotograafi Urmas Tartest, et ta teeks liblikal kasvavast seenest suure suurendusega pildi. Ta tegi neid heksa, kolme neme siin krval. Entomoloog Jaan Viidalepp mras tugevasti kahjustatud liblikajnuste liigi see oli sugukonda Sphingidae kuuluv punalaik-haavasuru, Laethoe populi L.
Kanada pllumajandus- ja pllusaagi uurimiskeskuse biomitmekesisuse labori teadur Keith Seifert sai meilt fotod. Et me taga ei kiirustanud, leidis ta aega probleemiga tegeleda mrtsis. 23. mrtsil 2007 saatsime talle postiga uurimiseks ja oma herbaariumis hoidmiseks poole kahjustatud lase jnustest.
4. aprillil teatas Keith, et seen on avateisseente (Hyphomycetes) perekonna Akanthomyces tpliik A. aculeatus uue perekonna tollal ainus liik, mille Hermann Lebert 1858 (praegusest) Poolast leituna kirjeldas.
Liigi nimetus kanti Tartu likooli loodusmuuseumi juures peetavasse Eesti teadusasutuste hisesse elusolendite liiginimestikku. Seejrel sisestati andmebaasi liigi leiuandmed, muu seas ka geograafilised koordinaadid. Nd vib huviline esitada aadressil http://elurikkus.ut.ee pringu ja leida andmed liigi kohta, nha selle kasvupaika Eesti kaardil ning lisatud fotot. Eestikeelset nimetust sellele seenele keegi veel vlja mtelnud pole ja kas seda olekski vaja?
Siinse loo ilmumise jrel kantakse see kirjutis Eesti elurikkust ksitleva kirjanduse andmebaasi, seejrel sisestatakse seostatud andmetabelisse ka artiklis Eestist mainitud liigi nimetus, leiukoht ja kirjutise leheklje number. Liiki ladina keeles nimetava pringu vastuses viidatakse kigile meie kirjandusallikatele.

Kellele langeb Eestist uue liigi leidmise au? Keda nimetada uudiste agentuurile vi ajalehele saadetavas uudiste nupus, nagu see mningate elukate puhul Eestis moodi on linud? Mis seal ikka nii vga austada vaja. See on elurikkust uurivate teadlaste igapevane t; nii on meil le viie ja poole tuhande seeneliigi leitud ning kirja pandud, mni tuhat leitakse ehk veel. Abi ksiminegi teiste maade teadlastelt on vastastikuse suhtluse endastmistetav osa.
Helekottseenelaadsete seltsi kedristlvikute (Coryceps) lhedasse perekonda Akanthomyces kuulub eri andmeil 9132124 liiki, millest enamik kasvab parasiitidena kas putukatel vi mblikel. Iseloomulik on heledate, sageli valkjate silinderjate, (0,1)113 mm pikkuste tipus ahenevate vi kitsalt kooniliste snneemide (# 2, 3), paralleelsete seeneniitide kimpude leidumine. Neid katavad herakuliste koniidide ehk llieoste ahelaid moodustavad laia pudeli kujulised rakud. Mingeid viljakehasid ei moodustu.
Ligi sajandi vltel tunti perekonnas ainult ht liiki, mida on leitud Euroopast, Kanadast, USA-st ja Kesk-Ameerikast, ka Koreast. Hiljem on lisandunud uued liigid USA-st, Ghanast, Taiwanilt, Taist ja Paapua Uus-Guinealt. Kas need on kik ja kikjal haruldased? Seda me ei tea: Phja-Ameerika kohta on ilmunud ainult ks kokkuvtlik uurimus, seegi juba 60 aastat tagasi [2], Euroopa kohta mitte htegi. 1997. aastal avaldati maailma liikide lhike mramistabel [1], kuid see on juba ilmselt vananenud.
Akanthomyces aculeatuse Eesti leiukoht on Euroopas tenoliselt kolmas; esimene oli uue liigi esmaleid Edela-Poolast Gogwist (1858 oli see Glogau linn Preisi kuningriigis) helt mailase liigilt, teine on teadmata millal kogutud eksemplar Edela-otimaalt Arrani saarelt, ka mingilt laselt. Uusi leide vib meil oodata ainult entomoloogide abiga, aga nemad pole haigestunud ja lagunevate mblike ega laste kogumist eriti oluliseks pidanud. Ehk nd hakkavad pidama.

Hsieh, L. S. et al. 1997. The genus Akanthomyces on spiders from Taiwan. Mycologia 89 (2): 319324.
Mains, Edwin B. 1950. Entomogenous species of Akanthomyces, Hymneostilbe and Insecticola in North America. Mycologia 52 (4): 566588.Erast Parmasto
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012