Eesti Looduse fotov�istlus
2010/2   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/2
Jevhi varude seis Eestis on kehvapoolne

Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuriti 2009. aastal jevhi varude seisundit.
Uuringu kigus seirati Prnumaa, Raplamaa ja Jrvamaa jevhi veekogusid ning koostati nende maakondade jaoks tegevuskavad jevhi kaitseks, varude taastamiseks ja kasutuseks jrgmiseks viieks aastaks. Nd on kikide Eesti maakondade jaoks jevhi kaitse ja kasutuse tegevuskavad olemas.
Nende kavade alusel toimub jevhivarude edasine seire, kaitse ja kasutamine; seda korraldab maakondades keskkonnaamet. Jrelevalve jevhi varude kasutuse le on keskkonnainspektsiooni lul.
Uuringuandmetele tuginedes vimaldatakse 2010. aastal jevhipki Hiiu, Ida-Viru, Jrva ja Prnu maakonnas ning suurendatakse vhipgivimalusi Harju, Saare ja Valga maakonnas.
Harrastuslikul vhipgil pti 2009. aastal kokku ligi 15 000 jevhki, kellest le poole olid mdulised vhid ja lejnud alamdulised, pgil vabastatud isendid. Vrdluseks: 2007. ja 2008. aastal pti kigest 4000 ja 5500 vhki, kellest mdulisi oli vastavalt 1500 ja 2600.
Keskkonnaamet asustab KIK toetusel vhiveekogudesse le Eesti umbes 25 000 he- ja kaheaastast jevhki. Ehkki viimastel aastatel on siin-seal theldatud vhi arvukuse kasvu, on vhivaru siiski madalseisus. Suurim oht jevhile pole Eestis mitte vhi lepk, vaid eelkige vhikatkust tingitud hulgisuremine. Tsine oht jevhi eksistentsile oleks ka vrvhiliikide asurkondade teke Eestis ja seda tuleb kindlasti vltida.
Maakondlikud tegevuskavad ja kalavarude uuringu tulemused leiate vrgupaigast http://www.envir.ee/trykised/files/1275.pdf.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012