Eesti Looduse fotov�istlus
2010/2   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/2
Lbi lodu rabast randa

Paluphja ja Muraste looduskool esitlesid 22. jaanuaril Tartus ja 25. jaanuaril Tallinnas loodushariduslikku ppemappi Lbi lodu rabast randa.
ppemapp valmis 2009. aastal Paluphja ja Muraste looduskooli ppeprogrammide juhendajate histna. Selle materjale saab kasutada nelja loodusliku koosluse raba, lodumetsa, pangametsa ja mereranniku tundmappimiseks.
Mapis on nende nelja koosluse kirjeldused, 16 pilditahvlit 96 taime- ja loomaliigi kirjeldustega, 24 loodusvaatluste ja looduse tundmappimise tlehte ning lauamng nelja koosluse tundmappimiseks 120 taime- ja loomaliigi piltkaartidega.
Muraste looduskooli lheduses on kaunis laialehine pangamets ja Eestis ainulaadne liivakivikaride ja -paljanditega mererand. Paluphja looduskooli pperajad viivad jelammil kasvavasse lodumetsa ja Laeva raba Selli-Sillaotsa pperajale.
Materjal aitab petajail korraldada aktiivpet looduses, ppekike ette valmistada vi kinnistada retkel omandatud teadmisi. petaja saab teha koopiaid vajalikest tlehtedest ja kontuurpiltidest. Peale Muraste ja Paluphja looduskooli lhimbruse saab mappi kasutada kikides Eestimaa paikades, kus leidub kogumikus ksitletud kooslusi.
ppemapi ning tlehtede lesannete vastused on nha veebis www.teec.ee PaMu kataloogis, Muraste looduskooli veebis (www.studiviridis.ee/muraste) ppematerjalide kataloogis ja www.elfond.ee/et/teemad/teisedteemad/loodusharidus/looduskoolid Paluphja looduskooli kataloogis.
Trkise vljaandmist finantseeris KIK.Muraste looduskool
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012