Eesti Looduse fotov�istlus
2010/2   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/2
Algas keskkonnauurimistde vistlus

Haridus- ja teadusministeerium ning Tartu keskkonnahariduskeskus (TKKHK) kuulutavad vlja leriigilise pilaste keskkonnauurimistde vistluse. Parimate tde esitajad saavad maikuus osaleda Trgis rahvusvahelisel keskkonnaprojektide olmpiaadil.
Osaleda vivad 6.12. klassi pilased, he t autoriks vib olla kuni kaks pilast. T teema peab olema seotud looduse ja/vi keskkonnaga. Tde esitamise thtaeg on 18. mrts.
Uurimistle tuleb lisada eraldi lehel he leheklje pikkune eestikeelne kokkuvte, kus antakse levaade tst, metoodikast, tulemustest ja jreldustest. Kokkuvte tuleb saata ka elektrooniliselt aadressil margit.sokk@teec.ee. Need trkitakse ra konverentsi kogumikus.
Konkursile esitatud uurimistde autorid ja juhendajad kutsutakse konverentsile, mis peetakse 14. aprillil Tartus. Konverentsi tpne aeg ja koht teatatakse osalejatele hiljem.TKKHK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012