Eesti Looduse fotov�istlus
2010/9   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/9
Tartus valmib pilliroomaja

Eesti maalikooli (EM) maaehituse osakond rajab EM metsamaja taha dendroparki juba teist looduslikest materjalidest katsemaja.
Maja seinad, lagi ja prandad tehakse pilliroost. Sise- ja vlisviimistluseks kasutatakse savikrohvi. Katuse ks pool tuleb pilliroost ja teine laastust. Maalikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna juhataja professor Jaan Miljani snul tehakse majas aasta ringi mtmisi, et anda hinnangut soojapidavuse kohta. Katsete tulemusel oskavad teadlased anda nuandeid komajade ehitajatele.
Katsemaja ehitusel osalevad maaehituse osakonna doktorandid ja magistrandid, kes teevad selle phjal ka oma uurimistid. Maja rajamisele eelnesid laborikatsed.
Pilliroost katsemaja ehitatakse Interregi projekti raames, kuhu peale EM on kaasatud Soome, Lti ja Tallinna tehnikalikooli teadlased. Pillirooga varustavad teadlasi mittetulundushingud Jrveroog ja Savikoda.
Esimene maaehituse osakonna katsemaja valmis 2008. aasta novembris ja seal uuritakse looduslike ja tstuslike soojusisolatsioonimaterjalide omadusi.EM
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012