Eesti Looduse fotov�istlus
2010/11   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/11
Eurotoetuse abil suletakse Kohtla-Jrve ja Kivili poolkoksiprgilad

12. oktoobril avas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Kivilis ja Kohtla-Jrvel tdetskli, millega suletakse tstusjtmete ning poolkoksiprgilad. Projekti maksumus on ligi 552 miljonit krooni, raha tuleb tervenisti Euroopa Liidu htekuuluvusfondilt.
Selleks, et viia Kohtla-Jrvel ligikaudu 100 hektari ja Kivilis ligi 20 hektari suurune prgilaala vastavusse keskkonnanuetega, suletakse litootmisjkide pigijrved ning kujundatakse laugemaks jtmeme jrsud nlvad. Jrsud nlvad on nimelt ks kuumenemiskollete ja plengute tekke eeltingimus, nende kigus eralduvad aga mrgised gaasid (benseen, tolueen, etlbenseen, ksleen, vvelvesiniku jm.) ning tolm. Rajatakse vettpidav kattekiht, haljastus, pinna- ja nrgvee kogumise ja pumpamise ssteemid, et ladestute nrgvesi ei reostaks phja- ega pinnavett. Kogutav nrgvesi suunatakse puhastusseadmesse ja sealt merre. Projekti tulemusena ei satu keskkonda enam kahjulikke aineid.
Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni hinemislbirkimistel lubas Eesti Ida-Virumaa tstusjtmete prgilad (sh. Kohtla-Jrve ja Kivili tstusjtmete ja poolkoksiprgilad) sulgeda hiljemalt 16. juuliks 2013. Sama nue tuleneb ka Euroopa Liidu ja Eesti igusaktidest.
Kivili poolkoksiprgila sulgemise ehituse tvtja on Skanska EMV, Kohtla-Jrvel Merko Ehitus. Kivili ja Kohtla-Jrve poolkoksiprgilate sulgemistd on kavandatud lpetada 2013. aasta kevadeks.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012