Eesti Looduse fotov�istlus
2010/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2010/12
Eesti pllumeestest hoolib Lnemerest kige rohkem Toomas Jaadla

Sel aastal vitis Lnemere-sbraliku pllumajandustootja vistluse Eesti vooru Toomas Jaadla. Ta plvis auhinna pinnaseerosiooni vltimise eest mahajetud turbavljadel, kuhu on rajanud jhvika- ja mustikapllud. Jaadla on Euroopas esimene talunik, kes on sellise lahenduse vlja ttanud ja kasutusele vtnud.
Eestimaa looduse fond (ELF) koos Eesti talupidajate keskliiduga (ETKL) aitavad kaasa maailma looduse fondi (WWF) ja Lnemere maade talunike keskkonnafoorumi (BFFE) algatatud vistluses, mille eesmrk on leida parimaid mooduseid, mis vhendavad pllumajandusest tulenevat Lnemere saastekoormust, ja tunnustada talunikke, kes edendavad uuendusmeelseid saastekoormust vhendavaid meetmeid oma taludes.
Lnemere aasta pllumajandustootja rahvusvahelist vistlust toetab Swedbank ja vitjale on mratud auhinnaks 10 000 eurot, Eesti rahvusliku vooru vitjale 1000 eurot.
ldvitja selgus 17. novembril Helsingis: rii andis tnavuse aasta auhinna Hkan ja Teri Lee Erikssonile Rootsist. Nad on nidanud, kuidas ndisaegne talu saab uuenduslike keskkonnakaitsemeetmetega edukalt vhendada phjavette judva vetusaine hulka ja nnda kahandada eutrofeerumist.ELF
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012