Eesti Looduse fotov�istlus
2010/12   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2010/12
Arvo Rmusoks

17. jaanuar 1928 26. november 2010

Arvo Rmusoksa mlestustest ilmneb, et huvi kivististe vastu tekkis tal kooliplves Nmme lhedal paljandeid uudistades. Koos Valdar Jaanussoni, Ralf Mnnili ja Dimitri Kaljoga kuulus Arvo Rmusoks Gustav Adolfi gmnaasiumi loodusteaduslikku ringi (GALR). Neist neljast ringikaaslasest said hiljem head kolleegid, geoloogid, kes andsid 20. sajandi teisel poolel suure panuse Baltoskandia Ordoviitsiumi ja Siluri paleontoloogia, stratigraafia ja paleogeograafia arendamisse.
Juba koolipoisina kis Arvo Rmusoks likoolis professor Armin piku loengul ning sai temaga vestlusest innustust astuda Tartu likooli. Prast geoloogiapinguid aastail 19471952 algas kohe ka tema teadus- ja ppet. Vanempetaja (19521956), dotsendi (19561968) ning professorina (19691993) judis Arvo Rmusoks petada mitut geoloogide plvkonda ning jtkata prast seda teadustd emeriitprofessorina.

Kui meie kursus 1978. aastal likooli judis, olid professor Rmusoksa loengud kige sravamate hulgas. Ssteemne ksitlusviis, jukohane tempo ning rikkalik slaidikogu muutsid paleontoloogia- ja ajaloolise geoloogia loengud kaasakiskuvaks. Professor ei pidanud paljuks aeg-ajalt kehastuda ise meriskorpioniks vi rkalaks. Ka teaduse edusammud kajastusid loengutes ruttu: juba 1980. aastal ksitleti laamtektoonikat, mis Moskvas kinnitatud ametlikus ppekavas veel puudus.
Arvo Rmusoks kaitses 1954. aastal Tartus geoloogia-mineraloogiakandidaadi t ning 1968 Moskvas geoloogia-mineraloogiadoktori vitekirja. Tema teadustde hulgas on artikleid ja peatkke Ordoviitsiumi ja Siluri trilobiitidest ja ksijalgsetest ning Ordoviitsiumi ja Siluri ladestu stratigraafiast, samuti geoloogia ja selle petamise ajaloost ning Eesti geoloogilisest uuritusest. 1970. aastal ilmus monograafia Ordoviitsiumi Viru seeria stratigraafiast.

Oma elut Ordoviitsiumi ksijalgsete lemsugukonnast Strophomenoidea ldistas ta 2004. aastal publitseeritud monograafias. pikutest llitas Arvo Rmusoks 1962. aastal koos Herbert Viidinguga ldise geoloogia piku ning 1983 Eesti alusphja geoloogia. Tema kirjutatud on paljud Eesti entsklopeedia geoloogiaartiklid.
Viimane Arvo Rmusoksa teadaolev trkis ilmunud kirjutis hest loodusteaduslikust pilasringist on avaldatud kaasautorluses Ralf Mnniliga 2009. aastal kogumikus Gustav Adolfi Gmnaasiumi koolilood. Professor, kes tavatses meid oma mttelennus viia rnnakutele sadade miljonite aastate taha, prdus tagasi koju, unustamata oma juuri. Midagi temast on mjutanud meid kiki.Ivar Puura
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012