Eesti Looduse fotov�istlus
2010/12   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/12
Jed avatakse kaladele

Keskkonnainvesteeringute keskuses lppes taotlusvoor, kus oli vimalik taotleda toetust vooluveekogude seisundi parandamiseks. Euroopa Liidu htekuuluvusfondist rahastatavasse vooru laekus 12 taotlust, mille toetussoov on le 140 miljoni Eesti krooni. Vooru eelarves on toetusteks ette nhtud 50 miljonit krooni, rahastusotsuseid on oodata uue aasta mrtsiks.
Laekunud taotlustest heksas soovitakse rajada kalatreppe ja avada kaladele liikumisteid, lejnud kolm on jgede ja jrvede seisundi parandamisega seotud projektid. Enamik taotlejaid on MTd, aga taotlusi on saatnud ka kohalikud omavalitsused ja rihingud. Lppenud taotlusvoor on esimene, kus sai taotleda toetust veekogude tervendamiseks.
ks Eesti vooluveekogude probleem on nii inim- kui ka loodustekkelised paisud, mis mjutavad veekogu seisundit, muutes niteks kiirevoolulise jeligu seisva veega veekoguks vi takistades kalade liikumist kudemispaikadesse. Lisaks mjutab vooluveekogu piiramine paisuga ka veekogus olevat veehulka ning selle temperatuuri, mis vib panna vetikad vohama, ja veekogu kasvab kinni. Lhejgedel on umbes 150 paisu, millel tuleb 2013. aastaks tagada kalade vaba liikumine. Kigil teistel paisudel tuleb kalade vaba liikumine tagada hiljemalt aastaks 2015, kui seda peab vajalikuks eksperthinnang.KIK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012