Eesti Looduse fotov�istlus
2011/01   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2011/01
Jtmetega tuleb tegelda hoolsamini

Riigikontrolli kodulehelt vrgupaigast http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2164/Area/15/language/et-EE/Default.aspx#results saab lugeda riigikontrolli detsembrikuist aruannet riigikogule Pakendijtmete kogumise ja taaskasutamise tulemuslikkus. Kas riigi tegevus toetab pakendijtmete taaskasutusse judmist?.
Lhidalt kokku vttes pole riik riigikontrolli hinnangul suutnud tagada, et pakendiettevtted koguksid ja taaskasutaksid turule toodud pakendeid nutud ulatuses. Selle peamine phjus on puudulik jrelevalve pakendiettevtete, neid esindavate taaskasutusorganisatsioonide ning pakendijtmete taaskasutajate le ning elanike vhene teadlikkus pakendijtmete kogumisest.
Ebapiisava jrelevalve tttu ei titnud Eesti riik 2009. aastal Euroopa Liidu pakendijtmete taaskasutuse sihtmrasid. Riigikontrolli ligikaudse arvutuse jrgi vinuks riik eelmise aasta eest ettevtetelt sisse nuda ligi ks miljard krooni pakendiaktsiisi, kuna pandijtmeid on kogutud ja taaskasutatud vhem kui vaja. See raha jb siiski riigikassasse laekumata, kuna riiklik jrelevalve pole suutnud rikkujaid kindlaks teha ega ole teada, millised ettevtted ei ole oma kohustusi titnud.
Ettevtteid esindavad taaskasutusorganisatsioonid on oma aruannete jrgi suunanud taaskasutusse just nii suure osa turule toodud pakendeist, kui on pakendiseadusega eesmrgiks seatud. Keskkonnaministeeriumi andmetel on aga taaskasutuse osakaal viksem, kuna turule tuuakse 45% rohkem pakendeid, kui taaskasutusorganisatsioonid nitavad. Seetttu juab lubamatult suur kogus pakendijtmeid prgilatesse. Andmete erinevus tuleb enamasti sellest, et kik ettevtted pole kogu turule toodud pakendite kogust deklareerinud.
Audit nitas ka, et 54% Eesti elanikest ei tea, et pakendijtmeid saab tasuta ra anda. Jtmeid sortides saaks tunduvalt vhendada prgiveoarveid, kuna pakendijtmed hlmavad prgikasti mahust ligi poole.Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012