Eesti Looduse fotov�istlus
2011/01   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2011/01
Tartus tunnustati noori kaitsealaloojaid

Mullu 10. detsembril said Tartus kokku le-eestilise vistlusmngu Meie oma kaitseala osalejad ja korraldajad.
Vistluse raames loodi Eestisse mis sest, et paberil! 15 uut laste oma looduskaitseala. heksa maakonna 7.8. klassi pilaste koostatud td tutvustavad pnevaid paiku ja juhivad thelepanu elurikkusele seal, kus seda tavaliselt ei mrgata. Lppritusel tunnustati kiki vistlusel osalenuid ja esitleti viit kaitseala. Saaremaa hisgmnaasiumi vistkond Donna (juhendajad Mati Martinson, Inge Vahter ja Mart Mlder) oli Srve poolsaarele kavandanud Sre looduskaitseala, Rannu kooli Miku ja Manni ehk pilased Martin Kisand ja Mari Tuvikene (juhendaja Vaike Rootsmaa) mtlesid vlja vikese kaitseala sauna taga tiigi res ning Plva hisgmnaasiumi pilased (juhendaja Urve Lehestik) valisid kaitsealuseks kooli lhedal asuva nn. Hurda tamme. Lumetormi tttu lppritusele saabumata jnud Hiiumaa loodusringi Orhidee (juhendajad Karin Poola ja Kersti Lsi) tahaks kaitsta Krdla kpaliste kasvukohti ja Suure-Jaani gmnaasiumi loodusesbrad (Ly Valdmaa ja Helle Saluveer) Suure-Jaani jrve.
Suvel toimuvasse vistluse teise vooru psesid peale mainitute veel Looduslapsed Vrumaa Osula phikoolist (juhendaja Kaja Parker), Pkapikk Jgevamaa Voore phikoolist (juhendaja Kaie Mikko), Uljad ja andekad Lihula gmnaasiumist (juhendaja Marje Loide) ja Hall vildikas Gustav Adolfi gmnaasiumist (juhendaja Kristi Rahn).
Kui korraldajad jagasid hesuguseid auhindu kigile osalenud pilastele ja nende juhendajatele, siis toetajate eriauhindade jrel oli kige rohkem kordi vaja kia saarlaste Donnal (ajakirja Eesti Loodus, ornitoloogiahingu, Eestimaa looduse fondi, keskkonnaministeeriumi ja SA Archimedes auhinnad), tartumaalaste rohke osaluse tttu teisest voorust vlja jnud Elva gmnaasiumi poistel (juhendaja Tiia Kuresoo), kes soovivad kaitsta Arbi jrve (auhinnad ornitoloogiahingult, ELF-ilt, RMK-lt ja Eesti pilasesinduste liidult), ning hiidlaste Orhideel (Eesti Loodus, ELF ja Regio).
Lisa saab lugeda vrgupaigast www.archimedes.ee/meieomakaitseala, kus on ka hulk fotosid lpuritusest.
Vistlusmngu teine voor toimub 2011. aasta suvel maastikumnguna Eestimaa looduses. Selle algataja on Euroopa Komisjoni esindus Eestis, korraldajad aga Tartu keskkonnahariduskeskus ja sihtasutus Archimedes.Archimedes/Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012